1 млн р. тому Поява людини на території України кам*яний вік 1 млн. 10 тис до н е. I палеолітСторінка5/7
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Сільське господарство поч.XX ст. 90% населення


  • Малоземелля, податки,пережитки кріпацтва

  • Диференціація селянства,перенаселення

  • Еміграція до Америки

НАУКА І КУЛЬТУРА ПОЧ. XX СТ.

Олександра Єфименко -історик Федір Вовк –етнограф, археолог

Д. Багалій (проф. Харків. у –ту) –історик Л. Лутугін –геолог

Б. Грінченко –філолог М. Курачко –металургія

А. Кримський –філолог С. Реформаторський –хімія

Д. Заболотний –медицина В. Кричевський –архітектура

Сергій Єфремов –мовознавець, історик,організатор УРДП(1905) і ТУП(1908)

Євген Чикаленко –меценат, укладав кошти у видання перших укр. газет, фінансував

НТШ, організатор УДП(1904)

Укр. періодика: «Хлібороб», «Громадська думка», «Рада»

М. Лисенко –музика М. Самокиш –художник

М. Леонтович –музика К. Костанді –художник

С. Людкевич –музика С. Крушельницька –театр

К.Стиценко – музика С.Васильківський - художник

Іван, Микола і Панас Тобілевичі –театр В.Городецький - архітектура


А.Шептицький(митрополит УГКЦ) В.Пулюй - фізик

Україна в першій світовій війні (1914-17рр.)
1914 р. липень Початок І світової війни Плани захоплення:

Росія – Галичина,Буковина,Закарпаття. А.-У. – Поділля і Волинь Н-чина-всю іншу тер.

1914р.липень Стаття С.Петлюри «Війна і Українці»(підтримка Росії)

1914 р.1 серпеня Головна українська рада (ГУР –з 1915 р. «Загальна українська

рада» -ЗУР).(Відень) Звернення до українців із Маніфестом на

підтримку Австро –Угорщини(голова –К.Левицький)--- Надніпрянська Укр. – незалежність,Зх.Україна - автономія

1914 р. 4 серпеня «Союз визволення України» (Львів). А.Жук, Д.Донцов

(самостійність Укр.,або автономія в межах Австр. –Угор.)1914 р. серпень Легіон «Українські січові стрільці» (М. Галущинський –перший команд.)

---Створила ГУР, 5 тис. – чол.(Стрий)1914р.серпень Маніфест «Руському народу» князя Миколи(командувач рос.армії)

1914р.серпень-1915р.березень Вдалий період для Росії у війні

1914 р. серпень Галицька битва (захоплення рос. Сх. Галичини і Пн. Буковини)

вересень (Пд.Зх. фронт – командир – генерал Н.Іванов)ПОЛІТИКА РОСІЇ :

- створення Галицько – Буковинського генерал - губернаторства (В.Бобринський)- русифікація,закриття «Просвіт»,переслідування УГКЦ

1914 вересень Нейтральна позиція ТУП у війні(раніше підтримка Росії)

Проголошення ТУП автономії Надніпрянщини

1914 листопад Арешт М.Грушевського у Києві( до 1917р.)

кін.1914р. Кордон проходив по Карпатах

1915р.березень Захоплення рос.Перемишля

1915 р. квітень Бої УСС за гору Маківка в Карпатах (біля м. Сколе)

1915 р. Весна - Літо Горлицький прорив

Контрнаступ австр – нім. військ Відступ рос. військ з Галичини,Буковини і Зх.Волині1915р.червень Стаття Єпископа Никона «Орли і ворони» (засудження русифікації)

Кін.1915р. Кордон(Дубно – Тернопіль – Кам*янець - Подільський)

кін.1915р. Виступ селян в с.Нижня Сироватка (Сумщина)1915 р. «Українська юнацька спілка» (Харків) –С.Петлюра

1916 р.весна «Брусиловський прорив» (наступ рос. у Гал. та Буковині)

(Захоплення Луцька,Бродів,Чернівців – генерал О.Брусиловсер.1916р. Кордон(Луцьк,Броди,Станіслав,Чернівці – за Росією)

1916 р. Бої УСС на горі Лисоня (Тернопільщина)

1916 р. листопад Створення Польського королівства(проголосила Німеччина)

1916 р. листопад Франц Йосиф І – автономії Галичини(без поділу на Сх. і Зх)

1916 р. (кінець) Освітня діяльність УСС на Волині

1917р.червень Наступ рос.військ(невдалий)

кін.1917р. Кордон (Галичина і частина Волині – за Австро – Угорщиною)

(Луцьк,Буковина – за Австрією)

Українська революція (1917 – 1918рр.)

1917р.лютий Лютнева демократична р-я.Повалення царизму у Росії

1917р.березень Тимчасовий уряд(Т.У)князь Г.Львов

Виникнення рад солдатських роб. і селянських депутатів (більшовиків у радах мало)

Політика більшовиків: проти Т.У. ,диктатура пролетаріату,

Вся влада радам,Ідея світовою революції»

1917 – 1933рр. Укр.націонал – комунізм(течія у більшовицькому русі) В.Шахрай

1917р.березень Українська центральна рада(М.Грушевський)(утворення з ТУП

1917р.березень «Український військовий клуб ім.гетьмана П.Полуботка» М.Міхновський

(створив перший укр. полк ім.Б.Хмельницького)

1917р.березень Українська маніфестація в Києві(100-тис осіб)

1917р.березень Організовано полк ім..гетьмана Б.Хмельницького(Київ,М.Міхновський

1917р.березень Чорноморська рада (м.Севастополь)

1917р.квітень Українська партія соціалістів-революціонерів(УПСР)

(наймасовіша партія,автономія України)М.Грушевський,ВГолубович)

--- опиралася на селянство,підтримка Т.У.

1917р.квітень Створення Вільного козацтва(генерал – П.Скоропадський),Звенигород

1917р.квітень Відновила діяльність УСДРП (існувала 1905-1908рр.)

1917р.квітень Всеукраїнський національний конгрес(підтримка УЦР)

--- Вибрано нову Центральну Раду,керував В.Виннеченко

--- перетворення УЦР на загально українську організацію

1917р.травень I Всеукраїнський військовий з’їзд(створення Генерального

Укр.військового комітету), «українізація армії»,С.Петлюра1917р.травень УДХП(укр.демократично – хліборобська партія)брати

С. і В. Шемети,В.Липинський(незалежність України)

--- приватна власність

1917р.червень II Всеукраїнський військовий з*їзд(В.Виниченко)

1917р.червень I Селянський з’їзд(керував В.Винниченко)

1917р.червень О-ція Т.У. наступу на фронті(залишення рос.Галичини)

1917р.червень Українська партія Соціалістів-Федералістів(УПСФ)

С.Єфремов(на основі УДРП та ТУП)1917р.червень I Універсал УЦР(автономія України)Створення уряду -

Генерального секретаріату(В.Винниченко)

Члени уряду:Б.Мартос,Х.Барановський---проголошений на II Веукраїнському військовому з’їзді (В.Винниченко)

1917р.липень II Універсал УЦР(погодження і взаємне визнання між УЦР і

Т.У.(значне обмеження прав України),поповнення нац.меншинами

--- відмова від автономії аж до Всерос.установчих зборів

1917р.липень Виступ «самостійників» проти УЦР(полк ім.П.Полуботка)

---М.Міхновський(поразка,не визнали II універсал)1917р.серпень «Тимчасова інструкція» Тимчасового уряду Україні

Скасування автономії на Україні,ріст політичної активності українцівЗа Ц.Р.(5 губерній – Київська,Волинська,Подільська,Полтавська,Чернігівська)(атлас 2ст.)

1917р.серпень Корніловський заколот проти Т.У. і його розгром

1917р.вересень Демократична нарада (Петроград),мала обрати Раду Республіки1917р.вересень З’зд народів Росії (Київ,федеративна перебудова Росії)

1917р.жовтень Більшовицький переворот в Петрограді(створення уряду-

Раднаркому- Голова РНК РСФРР – Ленін(1917 – 1924рр.) – перший керівник СРСР1917р.жовтень Перехід влади на Україні до УЦР

1917р.жовтень Невдала спороба захоплення більшовиками влади у

Києві(розброєння і вислання їх за кордон)

1917р.листопад III Універсал УЦР(проголошення УНР-у складі Росії)

(м.Холм,Берестя,Пінськ – не входили до УНР) атлас,ст.2

--- курс на соціально – економічні перетворення

--- скасування поміщицького землеволодіння1917р.грудень Ультиматум Раднаркому РСФРР до УЦР(одночасне визнання УНР)

(підписаний В.Леніним і Л.Троцьким)1917р.4 грудня I Всеукраїнський з’їзд рад у Києві(підтримка УЦР,більшо-

вики з’їзд покинули)1917р.8 грудня Захоплення російськими військами Харкова (В.Антонов – Овсієнко)

1917р.11 грудня Зїзд Рад у Харкові Проголошення радянського уряду України

Уряд - Народний секретаріат-головаАртем(Ф.Сеогєєв),назва держави – УНР(більшовиків)

ЦВК РАД України (1917 – 1938рр.) – найвищий орган

(голова Ю.Медведєв,пізніше В.Затонський,Г.Петровський)

1917р.грудень-1918р.квітень Перша війна більшовицької Росії проти УНР

1917р.грудень Червоне козацтво(Харків) – В.Примаков

1917р.грудень Українська Партія Соціал-Самостійників(УПСС) О і П.Марченки

Утворилася з УНП, самостійність України(малочисельна)

1917р.грудень Наступ більшовицьких військ В.Антонова-Овсієнка на

Лівобережну і Пд.Україну(захоплення Катеринослава)

1918 – 1925рр. Л.Троцький – нарком із військових справ РСФРР

поч.1918р. Створення більшовиками на Україні чотири республ.

---Донецько-Криворізька ---Одеська

---Таврійська ---Донська

1918р.січень Румунські війська зайняли Бессарабію(до 1940р.)

1918р.9січня IV Універсал УЦР (проголошення УНР незалежною державою)

Уряд – Рада Народних Міністрів(В.Виниченко)

-- розпуск армії та створення народної міліції

(м.Холм,Берестя,Пінськ – не входили до УНР,кордони за III унів.)

1918р.16 січня Бій під Крутами(500 студентів сотника Омельченка

затримали наступ росіян на Київ1918р.16січня Збройне повстання у Києві на заводі «Арсенал»

(Відкритий виступ проти Української держави)

1918р.26 січня Уряд УНР покидає Київ(переїхав у Житомир)

Вхід військ М.Муравьова до Києва(терор н-ння)1918р.січень Початок «Червоного терору»

Україна у боротьбі за збереження державності (1918-21рр.)1918 27 січня Берестейський мир (між УНР і Центральними державами)

(м.Холм,Берестя,Пінськ – до УНР ст.3)

--- За Україною – 9 губерній + Холмщина і Підляшшя і Пд.Білорусь

--- німецько-австрійські війська розпочали звільнення України

--- від України підписав – О.Севрюк1918р.30січня Переїзд з Харкова до Києва більшовицького уряду

1918р.лютий Наступ армії Четвертого союзу та військ УЦР

1918р.7 березня УЦР повертається у Києв

1918р.березень Берестейський мир (між Росією і Центральними державами)

(визнання Росією незалежності України)

1918р.березень М.Скрипник призначений Головою Народного Секретаріату

1918р.квітень Кримська група армій УНР захопила Крим

1918р.квітень Створення КП(б)У у Таганрозі(незалежної від РКП(б) )

1918р.29 квітня УЦР ухвалила конституцію УНР.М.Грушевський - президент

Гетьманський переворот П.Скоропадського(з*їзд хліборобів – землевласників)

1918р.квітень – грудень Українська держава (П.Скоропадський)

Уряд – Рада Міністрів (Голови Г.Василенко,Ф.Лизогуб,С.Гербель

(кордони за Берестейським договором) атлас,ст.4Політика П.Скоропадського:

1.Законодавча,виконавча,судова влада у гетьмана

2.Головнокомандувач армії і флоту 3.Створення укр.армії(65 тис.чол)

4.Обмеження свобод для робітників 5.Українізація освіти1918р.травень УПСР(боротьбісти) – В.Блакитний(з 1919 – 1920 УКП(боротьбисти)

---влилася в КП(б)У, голова Г.Гринько(пізніше нарком освіти УСРР)

1918р.травень Селянське повстання проти окупаційних військ

серпень та гетьманської влади

1918р.літо - осінь Повстання Н.Махна.(селянські повстання проти Гетьманату(атлас,ст.3)

1918р.липень I З’їзд КП(б)У (Москва.(КП(б)У-складова частина РКП(б)

( більшовиків на Україні-біля 1000 чол.) секретар Г.Пятаков1918р.липень Створення автономоної Української Православної Церкви

1918р.серпень УНС(укр.-нац.союз) – В.Виниченко,опозиція до Гетьманату

1918р. УПЛСР (ліві соціал революціонери) В.Качинський

1918р.жовтень Перший державний Український у-тет( Кам-Подільский)1918р.вересень Укр. генеральний військовий комітет(Львів) – Д.Вітовський

--- Підготовка до збройного повстання

1918р.жовтень Маніфест імператора про федеративну перебудову Австро-Угор.

1918р.18жовтень Українська Національна Рада(президент Є.Петрушевич,Львів)

прийняття декларації про створення укр.,держави на Зх.Україні

1918р.жовтень Відновлення козацтва П.Скоропадським

1918р.1 листопада Перехід влади у Львові до УНРади

1918р.листопад Створення Укр.академ.наук(президент-В.Вернадський)

1918р.1-21.11 Бої з поляками за Львів(відступ укр.частин)1918.13 листопада ЗУНР – уряд – Тимчасовий Державний Секретаріат (К.Левицький)

Галичина,Буковина,Закарпаття,Лемківщина – до ЗУНР1918р.листопад Революція в Німеччині.Наступ на Україну більшовиків

(В.Антонов-Овсієнко)Росія анулює Берестейський мир1918р.14 листопада Грамота П.Скоропадського (про федерацію з небільшов.Росією

1918р.14 листопада - Директорія (В.Винниченко)Повстання проти гетьмана

1921р.листопад Члени:С.Петлюра,А.Макаренко

1918р.18 листопада Битва під Мотовилівкою(поразка гетьманських військ)1918р.листопад – грудень Захоплення Пд.України Антантою(до березня 1919р.)

1918р.листопад -травень1919р. Друга війна Росії з УНР (В.Антонов – Овсієнко)атлас ст.6

1918р.грудень УГА(укр. галицька армія) – генерал О.Омельянович - Павленко

1918р.14 грудня Зрічення влади П.Скоропадського на користь Директорії

( уряд Директорії-Рада народних міністрів-В.Чехівський

--- Захист робітників і селян,позбавлення права голосу експлуататорів

--- Ліквідація приватної власності,конфіскація поміщицьких земель

Поч.1919р. «До хвилі»(С.Мазлах,В.Шахрай) – націонал - комуністи

Поч.1919р. Боротьба Н.Махна разом з більшовиками проти Директорії

1919р.січень Оголошення Директорією війни Росії

1919р.січень – квітень Все Лівобережжя і ч –на Правобережжя під більшовиками

1919р.січень УСДРП (незалежники) – Ю.Мазуренко

1919р.січень З’їзд укр. у Хусті-за приєднання Закарпаття до України1919р.січень Трудовий конгрес(найвищий законодавчий орган УНР- В.Винниченко

1919р.22 січня Акт злуки УНР і ЗУНР

1919р.січень -1937рр. Українська Соціалістична Радянська Республіка

(уряд-Рада Народних Комісарів,(1919 – 1946рр.)Х.Раковський) (1919 –1923рр.)

1919р. Політика більшовиків.:1.обмеження суверенітету УСРР

2. «Червоний терор» 3. «Воєнний комунізм»(продрозкладка) 4. Русифікація

5.створення продзагонів і колгоспів. 6.введення карткової системи

1919р.січень Окупація Румунією Буковини,Угорщиною і Чехословачиною Закарпаття

1919р.січень Хотинське повстання проти рум.окупації Бессарабії(більшовицьке)

1919р.лютий Директорія покидає Київ(переїзд до Вінниці) (С.Петлюра-голова Дир.)М.Шорс (ком.Богунського полку),В.Боженко(ком. Таращанського полку) Зайняли Київ

1919р.лютий КПЗУ(компартія Зх.України)

1919р.10березня Прийняття III Всеукраїнським з’здом рад(Харків)першої

Конституції УСРР.

(Найвищий орган державної влади – Всеукраїнський з*їзд рад,

У перервах між з*їздами – ВУЦВК(пізніше Верховна Рада УРСР)

1919р.березень - 1938р. ВУЦВК(Г.Петровський) – замість ЦВК

(вчесть нього названо місто Дніпропетровськ)

1919р.квітень-травень Повстанські отамани Д.Зелений і М.Григор’єв-боротьба

проти аграрної політики більшовиків1919р.квітень Більша ч-на тер.УНР під більшовиками(виключення - вузька

смуга Сарни – Кам’янець) (атлас 10 клас,ст.6)

1919р.квітень-червень Кримська Соц.Радянська Республіка

1919р.травень Наступ поляків (генерал Галлер)на Галичину і Волинь

Перемир’я армії УНР з поляками

1919р.травень – серпень Армія Денікіна зайняла всю Лівобережну і ч-ну

Правобережної України політика:1. «Білий терор» 2.Національний гніт

3.Вилучення хліба на користь армії 4.Єврейські погроми

5.Відновлення великого землеволодіння) (атлас 10кл.ст.7)

--- Чернігівщина під більшовиками(атлас 10 клас ст.7)

1919р.(весна – осінь) Боротьба Н.Махна з денікінцями

1919р.червень Створення єдиної Червоної Армії для всіх радянських республ.

1919р.червень Чортківська офензива(наступ УГА проти поляків,г-рал Греков

1919р.червень Дозвіл країнами Антанти на тимчасову окупацію(10р.)

Польщею Сх.Галичини(Паризька мирна конференція)

1919р.липень Окупація поляками Сх.Галичини,перехід УГА за Збруч

1919р.серпень Українські війька увійшли до Києва.Захоплення Києва денікінцями

(Житомир,Київ,Умань – за УНР,атлас ст.7)

1919р.вересень Баштанська республіка (Миколаївщина) – боротьба більшовиків

І боротьбістів проти Денікіна1919р.вересень Сент-Жерменський договір(країни Антанти і Австрія-

Буковина за Румунією.Закарпаття за Чехословачиною)1919р.жовтень Початок III наступу більшовиків на Україну(до середини люто-

го 1920 вони витиснули війська Денікіна з України) (атлас 10кл,ст..7)1919р.листопад Перехід УГА на бік Денікіна УНР

1919р.грудень Виїзд С.Петлюри до Варшави(боротьба проти більшовиків у

формі партизанської війни)

1919р.грудень-травень1920 I Зимовий похід військ УНР(М.Омельянович-Павленко)

1919р.грудень Більшовики в третє захопили Київ. Харків столиця УСРР

----УГА-складова ч- на рад армії(Червона УГА)

VIII Всеросійська конференція РКП(б).Резолюція

«Про радянську владу на Україні»1919р.грудень «Лінія Керзона»-(Сх.кордон Польщі)

1919р.грудень-1920 лютий Утворення більшовиками Всеукрревкому-законодавча

і виконавча влада(голова Г. Петровський)

ВУНК(всеукраїнська надзвичайна комісія) – каральний орган – М.Лаціс

1919р. «ДУМКА»-(державна укр.мандрівна капелла)-Н.Городовенко

1920р.січень-1925рр. УКП (укр.ком.партія) – за незалежність і соціалізм

1920р.поч. Територія УНР – трикутник навколо Кам*янця (атлас 10 ст.8)

1920р.лютий Відхід Денікіна з Пд.Укр.(під тиском більшовиків)

1920р.лютий Окупація Польщею Волині і Полісся

1920р.березень IV конференція КП(б)У (Харків) (бунт в партії проти «Воєнного

Комунізму», за «демократичний централізм»1920р.квітень Варшавський договір між УНР і Польщею

(початок польсько-радянської війни,захоплення у травні Києва)(атлас 10 кл, ст9)

1920р.квітень – жовтень Радянсько – польська – українська війна

1920р.квітень Перехід ч-ни Червоної ГУА до армії УНР(інтернована поляками,

решта репресовані більшовиками

1920р.квітень Вибори до рад в УСРР

1920р.травень IV з’їзд Рад (боротьба з неписменістю)1920р.травень Проголошення Українську церковну автокефалію

1920р.травень Контрнаступ рад військ(до серпня дійшли до Варшави) (атлас 10кл,ст9)

1920р.липень Утворення більшовиками Галицької Соціалістичної Радянської

серпень Республіки (Галревком - голова В.Затонський)

1920р.серпень Створення УВО(Українська Військова Орг)-Є.Коновалець(Відень)

1920р.серпень-жовтень Польсько-український контрнаступ проти радянських військ

1920р.серпень Наступ військ Врангеля у Пд.Україні (атлас 10 кл,ст.9)

(Врангель-наступник генерала А.Денікіна)1920р.вересень - листопад Спільні дії Махна і більшовиків проти Врангеля

1920р.вересень Переговори делегації УНР з Врангелем у Ялті

(Визнання Врангелем Директорію-урядом УНР1920р.жовтень Польсько- радянське перемир’я

--- Самостійні воєні дії армії УНР проти більшовиків

----Більшовицький наступ проти Врангеля (Ком.– М.Фрунзе (у 1920 – 1922рр. – командувач збройними силами УСРР)

1920р. «Східна Малопольща»-офіційна назва Сх.Галичини

1920р.жовтень Бессарабський протокол(Париж)-закріплення за Румунією

Бессарабії, Пн. Буковини і Мармарощини)

1920р.листопад Спільні воєні дії військ УНР і Врангеля проти більшовиків1920р.листопад Розгром більшовиками військ Врангеля

Встановлення остаточної влади більшовиків

1920р.листопад Розірвання угоди між УСРР і Махном

1920р.листопад Армія УНР перейшла Збруч на територію Польщі

(інтернована поляками в табори) екзильний уряд УНР у Польщі (С.Петлюра)

(все Правобережна і Лівобережна Укр. під більшовиками)

Політика більшовиків у 1920р: 1.продовження «Воєнного комунізму»

2.Пропоганда укр.мови 3. «Децистська позиція» КП(б)У 4.Визнання самостійності УСРР

5.Відмова від силового насадження комун і колгоспів 6.Створення комнезамів

1920р.грудень Договір між УСРР і РРФСР

1920р. УСХД (Укр.союз.хліборобів-державників,В.Липинський)-

Монархічне об’днання;незалежність України(Відень)

1920р. Реорганізація шкіл в єдину загальноосвітню трудову семиріч-

ну школу(Радянська Україна)Україна в період 1921 – 1928рр.(Нова економічна політика)

1921 – 1922рр. Договори УСРР з Литвою,Польщею,Латвією,Естонією,Туреччиною

(1922 – участь у Генуеській конференції,1923 у Лозанській)

1921р.березень V з’їзд Рад УРСР(впровадження укр.мови в шкільництво,

націоналізація приватної власності

1921 X з*їзд РКП(б) «Про заміну розкладки натуральним податком»

1921-1928рр. НЕП(нова економічна політика)-X з’їзд РКП(б)

Причини введення

1.Припинення повстанського руху 2.Подолання голоду 3.Потреба у швидкій відбудові

економіки 4.Прагнання зміцнити позиції радвлади

---заміна продрозкладки продподатком,трести

---легалізація торгівлі,грошова реформа

---денаціоналізація частини підприємств(приватна власність)1921р.березень Ризький мирний договір між Польщею і Радянськими

Росією і Україною (Холмщина,Сх.Галичина і Зх.Волинь за Польщею)1921р.липень Львівський(таємний)Український Університет-до 1925р.

1921р.серпень Більшовики розгромили загони Махна
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал