1 млн р. тому Поява людини на території України кам*яний вік 1 млн. 10 тис до н е. I палеолітСторінка4/7
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1859р. Перша в Росії недільна школа (Київ) – відкрили громадівці

(Викладання для діте й дорослих укр. мовою)Громади – сусп.політ.напівлегальна.організації демократичної інтелігенції до поч.20 ст.

Громадівський рух: --- організація недільних шкіл

--- видання укр.підручників і посібників

--- організація бібліотек --- укр. народ – окремий народ

--- відмова від політичної боротьби

--- головне завдання підняття культурного рівня українців

--- формування національної свідомості1859-1863рр. «Хлопомани» - гурток у Києві(В.Антонович,Т.Рильський)

Просвіта народу(надіяли до Валуєвського указу

Зближення укр.спольщеної шляхти з народом

1860-1863-тірр. Київська громада(Володимир Антонович-історик).Газета «Киевский

телеграфф»(Михайло Драгоманов(1841-1895рр.)-історик,

виїхав за кордон і видавав укр.політ.журнал «Громада»(1878р.) у Женеві

проповідував перебудову Росії на принципах федерації)

--- Чернігівська громада (Л.Глібов)

1860р. Кубанське козацьке військо (м.Катеринодар,Росія)

1861р. «Буквар» Т.Шевченка (Петербург)

1861-1862рр. «Основа»-перший укр. журнал(Петербург) Білозерський – редактор,

Куліш,Костомаров1860 – 80 – ті.рр. «Москофіли»-Зх.Україна(Я.Головацький,Д.Зубрицький)

Москофіли: 1.Невизнання укр. мови і запровадження «язичія»

2.Росія – головна роль у слов*янському світі

3. Українці і росіяни – єдина неподільна російська народність

1860-тірр. «Народовці»-Галичина(В. Шашкевич,Ю.Романчук

Організували: «Руську бесіду», «Просвіту» (1868) і НТШ (1873))

Народовці: (Легальні методи боротьби) 1.Єдність укр.земель(єдина укр.мова)

2.Підняття культурного рівня укр. народу

3.Українці окремий народ Європи

1861 р. «Руська Бесіда» -культ. –просвіт. т –во у Галичині(народовці)

1861р. Львів – Перемишль (перша залізниця в Україні)

1861 – 1918рр. Галицький крайовий сейм(українців мало,керував маршалок,

автономія ГаличиниНАУКА І КУЛЬТУРА:

I – а пол.19ст. – класицизм (червоний корпус Київського університету)

Т.Осиповський,М.Острограський – математика М.Щепкін - актор

І.Срезневський,М.Цертелєв – фольклор І.Сошенко – живопис І.Мартус – скульптур

М.Максимович – фольклор Тома де Томон – архітектура

Д.Бантиш – Каменський – історія В.Тропінін – живопис(портретист)

В.Боровиковський – художник(портретист)


В.Антонович – історія(створив Київську школу істориків,заснував Історичне т – во Нестора

Літописця,Пд. – Зх. відділ Рос. Географ.т – ва ,лідер київської громади)с/г Надніпрянщина Промисловість

1.75% землі – у поміщиків 1.Формування роб.класу і буржуазії

2.65% селян – кріпаки 2.Використання вільно найомної праці

3.Урочна система (панщина 4-6 днів) 3.Розвиток чумацького промислу

4.Державні селяни (сплата грошової ренти) 4.Розвиток державної промисловості

с/г Зх.Україна Промисловість

1.панщина,данина 1.зайнято лише 2% населення

2.військова служба 14 років 2.робочий день 14 – 16 годин

3.Виїзд селян на заробітки 3.укр.інтелегенція – мало чисельна

4.занепад промисловості через конкуренцію з іноземною

Україна в друг.пол.19 ст. - поч.20ст.

Соціальні групи:


 1. Дореформенного періоду 2.Після реформенного періоду

1.Дворянство 1.Інтелегенція

2.Селянство 2.Сільсько – господарські наймані роб.

3.Купецтво 3.Промислова буржуазія

4.Міщанство 4.РобітникиКриза с/г і промисловості в Росії на передодні реформи 1861р.

--- застарілі технології --- зниження продуктивності праці

--- низька товарність виробництва --- посилення кріпосного гніту

--- підозріле ставлення селянства до нових технологій

--- нестача грошей у поміщиків для нової імпортної техніки

--- відсутність кваліфікованих робітників

--- Відсутність вітчизняного машинобудування

1861р. Скасування кріпацтва на російській Україні.Аграрна реформа

(за Олександра II) наслідки реформи:


 1. Більшість селян отримала землю у приватну власність

 2. За рахунок «Відрізів» ч – на селян втратила землю що мала до реформи

 3. Поглиблення с/г спеціалізації районів

 4. Вдосконалення знарядь праці на Пд.Україні

--- Закон «Положення про викуп»(протягом 49р.селяни «тимчасовозобов*язані» повинні сплачувати за землю

--- Правобережжя – селяни у більш вигідних умовах під час аграрної реформи1861р. «Земля і Воля»(Петербург) -рос радикальна орг. (М.Чернишевський)

Народники: - тактика «ходіння в народ», створення таємних гуртків

Національне питання не розглядали.

Терор проти вищих імперських посадовців

Розповсюдження забороненої революційної літератури

Теорія «общинного» соціалізму,селянська революція

1862р. Перша українська опера «Запорожець за Дунаєм»(Г. Артемовський)1862р. Фінансова реформа(Росія) – управління грошовим господарством

у руках міністра фінансів, збільшення приватних банків1863р. Валуєвський циркуляр (заборона друкування укр.мов.шкільних і

релігійних видань,не допустити освіту серед селянства.

1863р. «Ще не вмерла Україна» П.Чубинський(1865-муз.М.Вербицького)

1863-1864рр. Польське повстання на Правобережі(українці не підтримали)

(А.Красовський)1864. Земська реформа(Росія) – введення місцевого самоврядування,

Виборні земські установи у повітах і губерніях

(опікувалися культурою і господарством)

1860 -80ті рр. Ліберали –«земці» Г.Петрункевич1864р. Судова реформа(Росія) – незалежність суду від адміністрації

1864р. Шкільна реформа(Росія) – єдина система початкової освіти для міста і села

 • Відновлення автономію університетів

1864р. Перший проф.театр.укр.(Львів)

1865р. Новоросійський університет Одеса

1865р. Перша залізниця на Наддніпрянщині(Балта-Одеса)

1865р. Цензурна реформа(Росія) (нагляд за видавництвом і книгодрукуваням)

1867р. Проголошення Австро-угорської імперії(ІІ Конституція)

1868р. Просвіта (Львів) В.Федорович – культурно – освітнє спрямування

Створення бібліотек,видання літератури для народу,

Організація кооперативів,опіка над почат. І середн. укр. школами

1868р. Товариство педагогічне(Львів)1869р. Шкільна реформа( Зх.Україна) - обов’язкове початкове навчання,

Автономія університетів,відокремлення освіти від церкви,

Відкриття укр. початкових шкіл

1870р. Міська реформа (Росія) - створення міських дум і управ

---50% населення не письменні(опікувалися комунальним господарством)1870 – 90 – ті рр. «Стара громада»(Київ,В.Антонович,газета «Київський телеграф»

1870р. «Руська рада» (Львів,москвофіли, В.Ковальський)

1870р. «Руська рада»(Буковина) – спочатку москвофіли-В.Продан,

пізніше народовці – І.Тимінський,С. Смаль-Стоцький

1870р. Перше народне віче у Галичині

1870і рр. І.Рудченко «Народні укр. казки», «Чумацькі народні пісні»1870 -80і рр. Радикали в Галичині( І.Франко,М.Павлик) виступ проти народовців

І москвофілів,проти політики Австрії і Росії,соціальний захист

Укр. селян і робітників,кардинальні економічні зміни,

Легальні і нелегальні методи боротьби

1870 – ті рр. Перші емігранти з Закарпаття до США

1872р. -1931р. Історичне т-во Нестора Літописця(М.Максимович) – громадівці

1872р. «Чайковці» - перші народницькі організації в Україні

1873р. «Київська комуна»(народовці)

1873р. Літературне товариство ім.Т.Шевченка (з 1892р.-Наукове товариство

ім.Т.Шевченка) журнали: «Правда», «Зоря»( Г.Кониський)

Секції: філологічна,історико-філософська, матем. –природ. -лікарська1873р. Пд.-Зх. Відділ Рос.Геогрф,т-ва( П.Чубинський,Г.Галаган-голова,

меценат,громадський діяч,М.Дрогоманов)

1874р. «Ходіння в народ» (народники по селах проповідували соціалізм)

1874р. Військова реформа (Росія)-загальна військова повиність

 • Скорочення терміну служби з 20р. до 6-7 років

1875р. Гуртко «Пд.Бунтарі»(Одеса,Я.Стефанович) - народники

1875р. Чернівецький університет

1875р. «Пд.російській союз робітників»(Є.Заславський) – перша

Пролетарська організація на Україні(соціалісти-марксисти)1876р. Емський указ (Олександр II)-заборона видавати та ввозити з-за

кордону літ.укр.мов, за винятком історичних документів) • Викладати укр..мовою у школі,заборона концертів укр.мовою

1877р. «Чигиринська змова» (народники) Я.Стефанович

«Таємна дружина» селянські організації

1877р. Політехнічний інститут (Львів)

1878р. Жіночі курси (Київ)

1879р. «Народна воля»(народники) А.Желябов,М.Кибальчич

(після замаху на царя у 1881р. – страчені)

1880-тірр. Еміграція укр.селян на Кубань,Волгу,Сибір,Бессарабію)

ПРОМИСЛОВІСТЬ НАДНІПРЯНЩИНИ(головна вугільно – металургійна база

Росії і одночасно її сировинний придаток) – цукрова,вугледобувна ,гірничорудна,металургійна,(Донбас,Кривий Ріг,Нікополь) –залучення іноземного капіталу,

Херсонська і Катеринославська губернії –індустріальніСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НАДДНІПРЯНЩИНІ

 • Значна частина землі в поміщиків

 • Великі податки

 • Аграрне перенаселення

 • Правові обмеження для селян

 • Регіональна спеціалізація

 • Низький рівень механізації праці

 • Повільні темпи розвитку

 • Екстенсивний тип розвитку

ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

 • Лісопильна,нафтова –найбільш розвинуті галузі

 • Уповільнені темпи розвитку

 • Перевага дрібних підприємств

 • Перевага сировинних галузей

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

 • Велике землеволодіння(40 % великі землевласники)

 • Повільний розвиток ринкових відносин

 • Поглиблення спеціалізації ринків

 • Розширення посівів технічних культур

 • Скотарство

 • Трудова міграція –сезонна(Німеччина), постійна –США

 • Фінансові і кооперативні установи для підтримки селян

1880р. «Діло» - щоденна укр.газета,Львів,народовці(В. Барвінський)

1881р. «Руське педагогічне т-во» Львів

1881р. Вбивство Олександра ІІ народниками

1882р. Українській проф.театр (Єлизаветград,суч.м.Кіровоград)-Марко

Кропивницький(Товариство укр.акторів)

1883р. Кооперація в Зх. Україні( А.Нагірний) «Народна торгівля» - кооп.

1885р. «Народна рада» Львів,(Ю.Романчук,В Барвінський)-домагання автономії

укр.земель) – створена народовцями, часопис «Батьківщина»

витіснення москвофілів

1885р. Газета «Буковина»-Ю.Федьковия

1885р. Технологічний інститут (Харків)

1887р. Цукровий синдикат-перше монополістичне об’днання на Україні

1887р. с/г кооперація на Наддніпрянщині(М. Левитський)

1888р. Пам’ятник Б.Хмельницького (у Києві)- М.Микешин1890 – 1894рр. «Нова ера» - укр..-пол. домовленості в Австро - Угорщині

1890р. Русько-українська радикальна партія (перша на Україні) – за соціалізм

І.Франко,М.Павлик - автономія Зх.України, з 1895р. -незалежність----- Брошура Ю.Бачинського «Україна Irredenta»-самостійність України

1891р. Перше селянське віче в Зх. Україні(Коломия)1891-1893р. «Братство тарасивців»(І.Липа,Б.Грінченко,М.Міхновський-

незалеж.Укр, від Сяну до Дону,гетьман –президент)1892р. Перша укр. проф. група(М.Кропивницький,м.Єлисаветград)

1893-1903р. «Молода Україна»(студенти Галичини і Буковини)

1894р. Кафедри Історія України у Львівському університеті(М.Грушевський)

1894р. «Сокіл» І.Боберський(спортивно-фізкультурна)

1897р. М.Грушевський очолив НТШ

1897р. Академія Ветеринарної медицини (Львів)

1897р. Загальна укр. безпартійна орг –я (ЗУБО), В.Антонович


 • Підтримка укр. мецената – В. Симеренка

1897 -1921 рр. Бунд (загальноєврейський робітничий союз) – єврейська партія

1898р. Російська соціал-демократична роб.партія(РСДРП) - В.Ленін

(1903р. – розкол на більшовиків і меншовиків)

1898р. остаточне утвердження на Зх. Україні вживання терміну «українець»

1899р. Українська національна демократична партія(за незалежність)

Галичина.В.Будзиновський,Ю.Романчук.1899р. Українська соціал-демократична партія (за автономію)Галичина

М.Ганкевич , В.Охрімович,за соціалізм парламетськами методами1899р. «Молода Україна»-студенська спілка (Д.Антонович-син В.Антоновича,Харків)

1900-1903рр. Економічна криза Росія(створення монополій дозволило зменшити

руйнівний вплив економ. кризи), постраждали металургійна і кам

яно-вугільна промисловість, еміграція у Бессарабію, Далекий Схід,

Сибір.


Міста за кількістю жителів:Одеса,Київ,Харків

1900р. Кафедра української літератури у Львівському університеті

1900р. Брошура М.Міхновського «Самостійна Україна»-програма РУПу ,Львів

(гасло «Україна для українців»)1900 -1905рр.Революційна українська партія (РУП) М.Міхновський,Д.Антонович (незал)

Перша укр..партія Надніпрянщині(Харків)опералася на село

З 1905р. змінила на зву на УСДРП

1900р. Коперативний рух на Галичині

1900р. А.Шептицький очолив греко-католицьку церкву

1900 р. «Січ» К. Трильовський(пожежно спортивне товариство)

1902р. Українська народна партія(УНП) М.Міхновський -незалежність

(відкололися від РУП,бо Д.Антонович не розглядав нац. питання)

1902р. Селянські страйти у Галичині

1903р. Пам’ятин І.Котляревському (Полтава)

1903р. А.Волошин –тижневик «Наука»(Закарпаття)

1904р. Скасування тілесних покарань для селян1904р. Укр.соціал. – демократична спілка (М.Меленевський – марксисти)

1904р. Українська демократична партія(УДП) О.Лотоцький,Є.Чикаленко

(створена на основі ЗУБО,автономія)1904р. Укр. радикальна партія (УРП) Б.Грінченко,С.Єфремов(автономія)

1905 -1908 рр. Зляття УДП і УРП в УДРП(демократично радикальну партію)

С.Єфремов(конституційний лад та автономія України)1905-1908 рр. УСДРП (укр.соц. – дем.роб.партія) із залишків РУП,С.Петлюра В.Винниченко

 • Поєднання марксизму і націоналізму

Поч.XXст. «Верховинська акція»(Закарпаття,єпископ Ю.Фірцак)- протест проти

пригнічення українцівНАУКА І КУЛЬТУРА ХІХ ст.

Архітектура – стиль модерн

Архітектори: Драматурги: Композитори:

В.Кричевський М.Старицький М.Лисенко

О.Бекетов І.Карпенко – Карий С.Гулак - Артемовський

Є.Нагірний П.Мирний Співаки:

М.Кропивницький І.Алчевський,С.Крушельницька

О.Беретті (Володимирський собор в Києві)Художники: І.Рєпін(Запорожці),С.Васильківський(козаччина,пейзажі)

М.Поменко(побут і свята українців)Меценати:М.Терещенко,В.Симиренко,Б.Ханенко
Наука:

М.Костомаров,Ф.Вовк, М.Максимович,Д.Яворницький – історія(Запорізьке козацтво)

О.Потебня – фіологія С.Реформаторський – хімія О.Ляпунов – математика

І.Мечніков – зоологія і анатомія І.Полюй – фізика (відкриття рентгенівських променів)

М.Гамалія –медицина(щеплення) В.Антонович(1834 – 1908рр.) –історія,етнографія

9 томів «Архіва Пд.Зх.Росії»

І.Рудченко –фолькльор,етнографія
Україна на початку 20 ст.

1904р. Вища музична драматична школа (Київ,М.Лисенко)

1905р. Музичний інститут (Львів,М.Лисенко)

1905р. Український нац.музей (Шептицький,Львів)

1905р.9 січня «Кривава неділя» у Петербурзі-поч.демократичної рев.

1905 – 1907рр. Революція в Росії

Причини революції 1905 -1907 рр.


 1. Глибока економ. криза 2. Поразка Росії у війні з Японією 3. Малоземелля

Бідність селян і робітників 4. Відсутність нац. і політ. Свобод

Під час революції

1.Видавництво укр..періодичних видань 3.Створення осередків «Просвіти»

2.Легалізація національних партій 4.Вибори до I і II Державної думи

5.Відкриття укр..шкіл «просвіт». 6.Спроба викладання укр.мовою в університетахПеріодизація революції

I період – січень – грудень 1905 – піднесення

II період – січень 1906 – червень 1907 - спад

1905р.червень Повстання на броненості «Потьомкін»(Опанас Матюшенко)

1905р.жовтень Маніфест царя Миколи II 17 жовтня» про конституційні свободи

---Загальний політичний страйк

---Виникнення рад робітничих депутатів(перші Катеринослав)

---Катеринослав(перша роб. рада в Україні)1905р.листопад Повстання на крейсері «Очаків»(Петро Шмідт)

Створення профспілок

---Повстання саперів київського гарнізону(Б. Жаданівський)

1905р. «Хлібороб» -перша укр. газета у Сх. Україні (м.Лубни)

1905р. «Громадська думка» - перша укр.щоденна газета,пізніше назва - «Рада»

(видавець – Євген Чикаленко) (Київ)

1905р.грудень Збройні повстання у Катеринославі,Олександрівську,Харкові

---«Сорочинська трагедія»1905р. «Просвіта» в Одесі(Перша на під російських землях)

--- М.Коцюбинський,Л.Українка,Б.Грінченко,П.Мирний

Микола Аркас –історик,організатор «Просвіт»

1906р. I Державна дума(українці хотіли розв’язати земельне, освітнє

питання, надання Україні автономії ) Микола II -розпустив

Утворення в Думі «Укр.парламетської громади»-42 чоловіка

Керівник –адвокат Ілля Шраг,журнал «Украинский вестник»1906-1911р. Столипинська аграрна реформа. Заходи:

 • Руйнування селянської громади (общини)

 • Дозвіл ортимати землю

 • Переселення селян з Європ. ч-ни на Сибір,Дал.Схід.

 • Надання кредитів селянам

 • Збереження общиної власності на луки і ліс

Наслідки:

 • Збільшилось виробництво хліба

 • Зросли посівні площі

 • Не створила опори царському режиму

 • Не ліквідувала соціальної напруги на селі

 • Пд.Україна – найбільше селян вийшло з общин.

П. Столипін –міністр внутрішніх справ, Голова Ради Міністрів Росії,

одночасно –реформатор і гнобитель народів1906 р. Перше видання Біблії на Наддніпрянщині укр. Мовою

1906р. Перший професійний стаціонарний укр.театр (Поллтава,М.Садовський)

1906р. Львівське селянське віче1907 – 1911рр. «Столипінщина» - жорсткі репресії проти демократів

1907р. Збірник проповідей укр..мовою на Поділлі1907р. II Державна дума(радикальніша ніж перша), автономія України

Укр. мова в школі,суді, церкві; Часопис «Рідна справа»

Утоверення в Думі «Укр.Трудової громади»-47 чоловік

1907р. 3 червня Переворот(Микола II розпустив II Думу,закін. революції)


 • Боротьба за реформу виборчої системи

1907р. Реформа австрійського парламенту (збільшення кількості укр. до 32 чол.)

1907р. УНТ(укр.наук.т-во) – Київ,голова М.Грушевський

1907-1909рр. Видання 4-томного «Словаря української мови» Б.Грінченка1907-1912рр. III Державна дума

1908 – 1913рр. Економічне зростання в Росії1908 -1917 рр. Товариство українських поступовців (ТУП)(федеративна форма

устрою Росії,автономія України)М.Грушевський,С.Єфремов,Чикаленко

видавали газету «Рада». (Самоліквідація УДРП)

Поч. XX ст. Інтелігенція,духівництво,студенти –руш. сила в укр. нац. русі (Зх. Україна)

--- зростання укр.нац.руху у Галичині(в А.-У. – 4 млн.українців)

--- про австрійська – антиросійська орієнтація населення Галичини

--- сейми – органи місцевого самоврядування(керівники - намісники)

(в повітах – старости,у містах – бургомістри,у селах – війти)

Поч. XX ст. А. Волошин(Закарпаття)греко-кат. священник, в-во тижневика «Наука»)

–«батько укр. відродження» на Закарпатті(переважали москвофіли)

Поч XX ст. Швидкий розвиток кооперативного руху на Зх. Україні

1908 р. Терористичний акт Мирослава Січинського проти намісника

Галичини графа Потоцького

1908р. «Клуб російський націоналістів»(Київ) – «чорносотенці»

1908 р. «Історія України –Русі» Миколи Аркаса

1909р. «Руська Рада» (Чернівці, С. Смаль –Стоцький)

1909 р. Заборона укр. мови у школі (Росія) (П.Столипін)

1910 р. Заборона національних товариств(Росія) (П.Столипін)

1910 р. Піднесення кооперативного руху в Наддніпрянщині

( М.Левитский –кооператор з Канівщини)

1910 р. Вбивство укр. студента Адама Коцка (Львів)

1911 р. Початок діяльності земських установ на Правобережжі1911 р. «Пласт» О. Тисовський, П. Франко

1911 р. «Справа Бейліса»(сфабрикована поліцією переслідування євреїв)

1912 р. IV Державна дума (вимоги автономії не було,культурницький

характер),кадети висували укр.питання1912 р. «Український січовий союз» (військово -патріот. т –во)

 • утворений із «Січі» (1900р.) К.Трильовський

1912 р. Інструкція з Відня до адміністр. Галичини(вимога однакового

ставлення до поляків і українців)

1912р. Книга «Український рух…» М.Міхновський

1913 р. Виступ Д. Донцова (Львів) з програмою політичного

відокремлення від Росії. Праця «Сучасне політичне становище

нації і наші завдання» (орієнтація на Австро – Угорщину)

1913р. «Мертва петля» П.Нестерова1914 р. Протести проти заборони святкування сторіччя Т. Шевченка

1914р. Досягнення укр. –пол.компромісу


Промисловість кін XIX ст. поч. XX ст.

Зх. Україна Сх. Україна

 • Нафтодобувна(переворот у техн.устаткуванні) - цукрова(перші синдикати)

 • Виробництво цегли - металургія

 • Швейна,Килимарство - кам’яно-вугільна

 • Кустарно – ремісничий характер - Пд.Україна – найвищий розвиток

 • Ринок збуту для іноземних товарів - промисловості

 • Вивіз сировини до Австрії - машинобудування

 • Харчова, лісова,взуттєва - залізничний транспортПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал