1 млн р. тому Поява людини на території України кам*яний вік 1 млн. 10 тис до н е. I палеолітСторінка2/7
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1497р. Констянтин Острозький(князь Волинський,гетьман Литовський)

1498 р. Спустошення турками Галичинипоч. 16 ст. Приєднання Чернігово – Сіверщини і Слобожанщини до Московії

Іван ІІІ (з Рюроковичів проголосив себе царем <усієї Русі>поч. 16 ст. Закарпаття у складі Угорщини ( з кінця XI ст.)

Буковина у складі Туреччини ( з середини XV ст.)

поч. 16 ст. Завоювання Туреччиною пд. – зх. укр. земель (Буджак, Білгород,

Хаджибей, Очаків)

1508 р. Повстання М. Глинського (Київщина,Полісся) – захист православ’я

1514р. Битва під Оршею(К.І.Острозький(1460 – 1530рр.) – перміг московітів

(зупинив московську експансію на Україну,воював з татарами)1516р. Перші походи козаків проти турків і татар

Категорії укр..селян у 15 ст.(слуги,данники,тяглі;збільшення панщини,сплата

данини,несення військовою служби,на роботу зі своїм реманентом)НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Українські землі в XVI ст.(атлас 8 клас)

Укр.землі під Польщею Укр.землі під ВКЛ

--- поділ на воєводства --- поділ на князівства

--- провідне – католицизм --- провідне – православ’я

--- кріпосне право --- збереження місцевих традицій

--- заселення земель іноземцями --- власні законодавство,традиції,мова

1529р. І литовський статут (звільнення шляхти від повинностей і сплати по –

датків,поділ шляхетства на шляхту і магнатів(князів і панів)Початок закріпачення селян

30-40 рр.16 ст Поява лютеранства на Україні1542р. Перше братство у Львові.Завдання братств: 1.Культ. – освіт.робота

2.Доброчинна діяльність 3.Згуртовання православних 4.Протидія католицизму1556р. Заснування Запорозької січі на о. Мала Хортиця Д.Вишнивецьким(Байда)

1556р. «Пересопницьке Євангеліє»(укр..мова)

1557р. «Устави за волоками»(Сигізмуд II Август)-земельні володіння

великого княза ділилилися на однакові ділянки(волоки)

Збільшення податків та повинностей селян,за отриманні зе-

мельні наділи селяни відпрацьовувати 2 дні на тиждень1558-1583р. Лівонська війна. Війна Московії проти Лівонського ордену німецьких

лицарів,а після його розпаду (з 1561)-проти ВКЛ, Польщі,Данії та

Швеції за вихід до Балтійського моря)

1564-1593рр. Томаківська січ

1566р. II литовський статут(збільшив права службової шляхти,виборні суди)

1568р. Участь запорозьких козаків,як окремої формації,у Лівонській війні.1569р. Люблінська унія Польщі і Литви. Утворення Речі Посполитої. (атлас 8 кл,ст.2-3)

За Польщею (6 укр.воєводств):Волинське,Подільське,Брацлавське,Белзьке

Київське,Руське.За ВКЛ – Берестейщина і Пінщина), Сигизмунд II Август

Причини прихильного ставлення укр. шляхти до унії: 1.Оборона від татар

2.Сподівання на широкі привілеї і права 3.Протидія московському князівствуНаслідки унії:1.Держава з одним королем, сеймом і сенатом,грошима 2.Зрівняння шляхти в правах 3.Автономія Литви 4.Об’єднання всіх укр..земель у складі

однієї держави 5.Утвердження шлях.демократії 6.Виникнення православних братств

7.Заснування єзуїтських шкіл і колегіумів(покатоличення українців)

Основні стани укр.суспільства у 16ст.(князі,шляхта,селяни)

1569р. Створенян Волинського і Брацлавського воєводств

1571р. Перша єзуїцька колегія (Ярослав)1572р. Створенне реєстрове козацтво(польський гетьман Ю.Язловецький,

за короля Сихизмунда II Августа) мета: - захист Пд.корднонів Р.П.,обмеження походів запоржців на Крим і Туреччину

1574р. «Апостол» і «Буквар» - І. Федорів (Львів – перша друкарня на Укр.)

1576-1586р. Правління в Речі Посполитій Стефана Баторія1576р. Надання Стефаном Баторієм клейнодів війську запорізькому

Клейноди: 1прапор(хоругва)-носив хорунжий, 2 печатка –суддя

(каламар), 3 булава і 4 бунчук -гетьман 5 пірнач (невелика булава)

-полковник 7.литаври1576р. Друкарня в Острозі(К.Острозький)

Василь Константин Острозький(1526-1608рр.)-укр.магнат,воєвода Київський,

маршалок Волинський

1577р. Похід Запорізьких козаків під проводом Івана Підкови на

Молдову(здобув столицю м.Яси),страчено у Львові

1578р. Створення словяно- греко-латинської школи(академії)-місто Острог

Ректор Герасим Смотрицький(створення К.Острозьким)

1578р. Видання «Букваря»(І.Федорів м. Острог)1581р. Видання «Острозької Біблії»(І.Федорів,за кошти К.Острозького)

1582р. Григоріанський календар(Папа Григорій XIII)1585р. Львівська братська школа(перша на Україні)

Працювали:І.Борецький,Лаврентій та Стефан Сизанії,М.Смотрицький

1587-1632рр. Првління в Речі Посполитій Сигізмунда III

1587р. Г.Смотрицький (письменник) – «Ключ царства небесного» -

перший полемічний твір

1588р. III Литовський статут (остаточне закріпачення селян;селяни більше не

мали права самостійно виступати у судах)

1589р. Самостійність Московського патріархату

1590р. Ухвалення польським сеймом «Порядків щодо козаків та України»
1591р. «Адельфотес»
(граматика грецько-церковнослов*янська) Львів

1591-1593рр. Козацькі повстання під проводом К.Косинського(атлас,ст.6)

1593-1638рр. Базавлуцька січ

1594-1596рр. Повстання під проводом С.Наливайка(Солоницька битва) (атлас,ст.6)

1596р. Берестейська унія.(Митрополит М.Рогоза та пол.король Сигізмунд III)

Ініціатор – Іпатій Потій. Утворення греко – католицької церкви.Наслідки:1.Визнання догм катол.церкви 2.Мова богослужінь –

церковно слов’янська 3.Православний обряд. 4.Втрата православної ієрархії1596р. Л.Зизаній «Граматика словенська», «Буквар» і «Лексика»

Митрополити:

Греко – католицькі Православні

1.Михайло Рогоза 1.Йов Борецький

2.Іпатій Потій-ініціатор Берестейської унії 2.Петро Могила

3.Йосиф Рутський . Г.Балабан – противник унії

кін 16 ст. І.Вишенський (полеміка релігійна,монах) «Послання до єпископів»

кін 16 ст. С.Клинович (поет) «Роксолянія»

кін 16ст. Лаврентій Зизанія «Граматика словенська»

1610р. М.Смотрицький «Тренос»(«Плач») – полеміка релігійна

1619р. М.Смотрицький «Граматика»

1627р. П.Беринда «Лексикон»Українські землі в першій пол. XVII ст.

Кін 16ст. – поч.17ст. стрімкий розвиток фільваркового г-ва(виробництво та переробка

сировини,примусова працця залежних селян)

1602.1606.1616рр. Здобуття П.Сагайдачним м. Кілії, м. Варни, м.Кафи

1615р. Київська братська школа

1616р. Друкарня Києво – Печерської лаври

1617р. «Часослов» Єлисей Плетенецький

1618р. Похід 20-тисячного козацького війська П.Сагайдачного в Московію

1618р. Деулінське премир’я між Р.П. і Московією(до Р.П. Чернігово – Сіверщина

З 1503р. була у складі Московії)1618-1648рр. Тридцятилітня війна в Європі між двома коаліціями

держав:Габсбурзькою католицькою(Австрія,Іспанія,Польща,Ватикан)і

протестантською(Англія,Нідерланди,Данія,Франція,Швеція,участь у

воєних діях козаків)

1619р. М.Смотрицький «Граматика»

1620 – ті рр. Густинський літопис(м.Прилуки) перший і найбільш повний виклад

Історії України і козацтва

1620р. Пол-тур війна.Поразка польських військ під Цецорою(Молдова) брав

участь Б.Хмельницький.Попав у турецький полон(1200 козаків)

1620р. Відновлення православної ієрархії. Обрання київським православним

митрополитом Йова Борецького

1621р. Перемога П.Сагайдачним у Хотинській війні (40 тис.козаків)

на боці Речі Посполитої (Р.П. відвела загрозу втрат території,

посилення боротьби підкорених турками народів1625р. Козацько-польський конфлікт(гетьман М.Жмайло)Куруківська угода

поляків з козаками.(гетьман М.Дорошенко) (реєстер козаків до 6

тис.,підвищення зарплати козаками,амністія повстанцям)

М.Дорошенко – створив городові (реєстрові)полки(атлас ст.7)

1627р. «Лексикомъ» Памви Беринди1630р. Козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича

(Трясила). «Тарасова ніч» - Битва під Переяславом

Переяславська угода.(підтверджувала умови Куруківської,але

було збільшено кількість реєстрових козаків до 8 тис.)атлас ст.71631р. Лаврська братська школа(П.Могила,Київ)

1632-1648рр. Правління в Речі Посполитої короля Владислава IV1632р. Затвердження польським сеймом «Статей для заспокоєння руського

народу». Визнання законності існування в Речі Посполитій

православної церкви.Обрання київським митрополитом Петра

Могили. Заснування Києво-Могилянської академії(найбільший

центр книгодрукування у 17ст.,навчання – 12 р.) утворилася

із злиття Братської та Лаврської шкіл

1632-1634р. Смоленська(мос-пол війна)1634р. Полянівський мир(Московщина і Польща)

1635р. Утворення Чернігівського воєводства1635р. Козацьке повстання під проводом І.Сулими.Зруйнування фортеці

Кодак запорожцями(спорудженої Г. де Бопланом,І.Сулима –

Одержав золоту медаль Папи Римського (атлас ст.7)1635р. «Патерикан» С.Косова

1637р. Козацьке повстання під проводом Павла Павлюка (П.Бута)

(Д.Гуня учасник повстання) атлас ст.71638р. Козацьке повстання під проводом Якова Острянина,Дмитра Гуні

1638р. Затвердження сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська

Запорізького реєстрового»(скасування виборності гетьмана, старшини,

козацького суду,реєстр 6 тис., 2 – полки реєстровців почерзі мали стояти на Запоріжжі

1638-1652рр. Микитинська січ

1638-1648рр. «Десятиліття золотого спокою»

1640р. «Катехізис» П.Могили1645-1676рр. Царювання в Московії Олексія Михайловича

1646р. « Требник» П.Могили (запровадив у богослужінні укр.мову)

Нац. – визвольна війна укр.народу проти Польщі

Відродження Укр.держави. (атлас ст.12-13)

1648р.січень-1657р. Початок національно визвольної війни. Обрання

гетьманом Б.Хмельницького

називав себе «самодержавцем руським»Причини: 1.Посилення нац.-релігійного гніту 2.Обмеження прав козацтва

3.Погіршення становища селян і міщанНаслідки: 1.Ліквідовано велике і середнє землеволодіння,фільварково –

панщину систему 2.Більшість селян і міщан здобули свободу

3.Вільний вступ у козацтво

1648-1775рр. «Гетьманщина»(інші назви:Військо Запорозьке,Велике

князівство Руське,малоросія)1648-1678рр. Чигирин – столиця Гетьманщини(зруйнований 1678р.тур-

ками)


1648р.лютий -1654рр. Татарсько- козацький військовий союз(кримський хан три

рази зраджував Б.Хмельницького1648р.травень Жовтовоцька і Корсунська битви(перемоги)

Полковник М.Кривоніс,перехід реєстровців на бік повстанців1648р.вересень Пилявецька бива (перемога)

1648р.вересень-жовтень Облога козаками м.Львова та Замостя(викупи за міста,)

полковник М.Кривоніс,визволення України від поляків

соратники Б.Хмельницького:Ф.Вишняк,Ф.Джеджулій,М.Кривоніс

1648р.-1668 Правління в Речі Посполитій Яна II Казимира

1648р.грудень Урочистий в’їзд Б. Хмельницького до Києва

1649р.червень-сервень Облога українським військом фортеці Збараж

1649р.серпень Зборівська битва(перемога). --- Зрада кримського хана,

Зборівський договір.(Київське, Брацлавське і Чернігівське в-ва за Б.Хмельницьким)

40 – тис.козацький реєстр

--- Амністія учасникам повстання,дозвіл на міжнародні відносини

1650р.літо Візит венеціанського посла А.Віміні до Б.Хмельницького

(прагнув створити антитурецьку коаліцію)

1650р. Г.Л.де Боплан «Опис України»

1650р. серпень - вересень I молдавський похід на м.Яси.Молдова-союзник Польщі

( укр..-молдавський союз з В.Лупулом)

1651р.червень Берестецька битва(поразка)зрада кримського хана

1651р.червень Битва під Лоєвим(Чернігівщина) полковник – Мартин Небаба

1651р.липень Похід на Київ Я.Радзивіла на Укр.(захоплення Києва

і Чернігово – Сіверщини,обороняв полковник А.Жданович1651р.вересень Білоцерківський договір(Київське воєводство за

Б.Хмельницьким) реєстер – 20 тис.козаків

--- повернення польської шляхти,обмеження міжнародних звязків

1652 – 1709рр. Чортомлицька (стара січ)

1652р. травень Батозька битва (Віннничина)укр-тар війська під

керівництвом Т.Хмельницького(перемога,реванш за поразку

під Берестечком),кордони за Зборівським договором

--- порівняння з битвою Ганнібала під Канами у 216р. до н.е.1652р.липень – серпень II молдавський похід (поновлення укр. – мол.союзу)

Одруження Тимоша Хмельницького з дочкою

молдавського господаря Василя Лупула.

1652р. Переговори Б.Хмельницького з Швецією(Карл Густав)

1653р.квітень III похід Т. Хмельницького в Мол.(повернув владу В.Лупулу)

1653р.(весна) Антиукраїнська коаліція (Польща,Валахія,Трансильванія)1653 серпень - вересень IV похід Т.Хмельницького в Мол.(поразка під Сучавою смерть

1653р.вересень-грудень Жванецька битва (Поділля)перемога. Зрада кримського хана

1654р.8 січня Переяславська рада(від Росії Василь Бутурлін)

не присягали царю:Уманський(І.Богун) і Брацлавський (І.Сірко) полки,митрополит Косів


1654р.березень Березневі статті (Московські)- домовленості із царем

(60 тис. – козацький реєстр)

1654(літо – осінь) Воєнні дії рос. і укр. військ у Білорусії.(Іван Золотаренко)1654р.липень «Вічний договір» між Р.П. і Кримським ханством

1655р.січень Оборона Умані полковником І.Богуном1655р.січень Охматівська битва (незначна перевага укр.-рос. Війська)

1655р. липень-серпень Початок швед-пол війни.Воєнні дії в Померанії.Падіння

Варшави,Кракова

1655р. вересень Битва під Городком.Облога Львова.Похід у Польщу

1656-1658рр. Московсько-шведська війна1656р. жовтень Віленське перемир’я (між Москвою і Р.П)-без України

(порушення Московією договору 1654р.)1656р.жовтень Союз Б.Хмельницького з тран.князем Юрієм II Ракоці проти Р.П.

1656р.грудень Укладення антипольського союзу між Швецією і Трансільванією

(розподіл земель Р.П. між союзниками,Зх.Україна до Трансільванії1657р. Дії українського війська в Галичинні і в Польщі(укр..-швед.-

трансільванські війська)здобувають Варшаву і Краків

(наказний гетьман Антон Жданович)

----- Наступ Росії на Швецію у Прибалтиці

---- Наступ Данії на Швецію(шведи покидають Польщу)

---- Наступ Польщі на Трансільванію(Ракоці покидає коаліцію)1657р. липень Смерть Б.Хмельницького.

Дипломатичні стосунки Б.Хмельницького(Османська і-рія,Крим.х – во,Московія,

Молдавія,Валахія,Трансільванія,Венеція,ШвеціяУкр.землі в друг.пол. XVII ст.Поділ Гетьманщини.Руїна

1657-1687рр. Руїна (внутрішня боротьба козацької старшини за владу

й іноземною експансією в Україну)1657р.жовтень Корсонська рада (союз І.Виговського з Швецією)

1657р.жовтень-1659 Гетьманування І.Виговоського

1657р.жовтень Укладання І.Виговським союзу із Швецією

1658р.травень Розгром військами І.Виговського загонів антигетьманської

опозиції Мартина Пушкаря та Якова Барабаша під Полтавою

1658р. Гадяцький договір І.Виговського з Польщею(держава-Велике

князівство Руське).

----Київське,Брацлавське і Чернігівське в - ва за І.Виговським

----Федерація України,Польщі,Литви,створення 2 –х університетів

---- 30 тис.козацький реєстр і 10 тис.найманці1658р. Московсько – укр. війна

1659р. Конотопська битва (перемога укр.-пол.-тар. війська над моск.)

1659р. Виступ І.Сірка проти І.Виговського(похід на Акерман)

---Розпад укр.-пол.-татарського союзу

1659р.вересень Козацька рада під Германівкою(Київщина) – зречення І.

Виговського і обрання Ю.Хмельницького

1659-1663рр. Гетьманування Ю.Хмельницького

1659р. Переяславські статті Ю.Хмельницького(втрата незалежності

України,розміщення московських залог у шести містах)

--- Заборона вести війни і вступати зносини з державами без відома царя

--- Заборона обирати гетьмана,старшину,полковників1660р. Чуднівська воєнна кампанія(спільний укр.-москв.похід на Зх.Україну.Поразка

1660р. Слободищенський трактат-угода Ю.Хмельницького з Польщею.

Україна-автономна частина Польщі(відновлено Гадяцьку угоду)1660-1663р. Наказний гетьман Лівобер.Укр.-Я.Сомко (прих.Москви)

----Війна між Ю.Хмельницьким і Я.Сомко1660 – 1670рр. Формування козацьких полків на Слобожанщині(5 полків)

--- гетьмана не було,полковників обирали довічно,підпорядкування Бєлго –

родському воєводі,одержання царської грамоти на землю

1661р. Відкриття університету у Львові1663р. Відмова від гетьманства Ю.Хмельницького

Адміністративно – політичний устрій Гетьманщини:

1.Поділ на 10 полків,полки на сотні 2.полковник керував полком довічно

3.полковники входили до старшинської ради і підпорядковувалися гетьману

С/г Лівобережжя – зернове,городина,технічні культури,твариництво

1663-1668рр. Гетьманування І.Брюховецького на Лівобережжі

(Чорна Рада) – підтримка запорожців,перший поїхав до Москви

Якова Сомка,І.Золотаренка - страчено1663р. Батуринські статті І.Брюховецького(додаток до Переяславських

статтей 1659р.)1663-1665рр Гетьманування Павла Тетері на Правобережжі(після Ю.Хмел.)

(похід з поляками на Лівобережжя,розгромленний коз.військами,

втік до Польщі,прийняв католицизм)

1664 – 1665ррАнтипольське і антигетьманське повстання на Правобереж(І.Богун,І.Сірко)

1665р. Московські статті І.Брюховецького(укр..землі під безпосередню

владу моск. царя,заборона українцям укладати міждержавні

договори без згоди Москви)

1665р.-1676р. Гетьманування П. Дорошенка (на Лівобережжі:

гетьмани І.Брюховецький,Д.Многогрішний,І.Самойлович)1666 – 1672р. Пол. – укр. – татар війна(гетьман П.Дорошенко) - невдала

1667р. Похід П.Дорошенка з татарами на Галичину(похід І.Сірка на

Крим-зрив укр..татар.союзу)

1667р. Адрусівське перемир’я між Москвою і Польщею.Закінчення

моск.-пол.війни(1654 – 1667рр.)(укладено таємно без України).Умови: підписано на 13,5 р, Лівобережжя і Київ за Росією, Правобережжя і Білорусь

за Польщею,Запоріжжя – під контроль обох держав,Поділля – за Туреччиною1668р. Антимосковське повстання на Лівобережжі І.Брюховецького

(хотів об’єднати Лівобережну і Правобережну Україну)1668р. Похід П.Дорошенка на Лівобережя.Проголошення

П.Дорошенка гетьманом усієї України(червень 1668 - березень 1669рр.

(після старати Брюховецького козаками)(атлас 8кл.,ст..13)1668 – 1669р. П.Суховій - гетьман (обирають запорожці,підтримка Кримом)

---бойові дії П.Суховія і татар проти Д.Многогрішного.1669р. Договір П.Дорошенка з Туреччиною(Україна - протекторат

Туреччини),запорожці не підтримали,Корсунські статті.1669р.-1672рр. Гетьманування Д.Многогрішного на Лівобережжі

(Чигиринська рада)

Політика Д.Многогрішного: 1.Зміцнення авторитаризму гетьмана

2.Подолання промосковських настроїв у старшин 3.Створення найманого війська

4.Київ у складі Лівобережжя 5.Домагання виведення московських воєвод з України

6.Воював з П.Дорошенком 7.Арешт козаками і видача царю

Полковник - П.Дорошенка який здав Лівобережжя московітам)

1669р. Глухівські статті Д.Многогрішного (27 пунктів)(обмеження автономії

України),позбавлення прав Війську Запорізькому,заборона,переобрання

Гетьмана без царського дозволу,реєстр козаків – 30 тис.

(кращі ніж Московські статті 1665р.)1670 – 1674рр. М.Ханенко – гетьман Правобережної України(визнали

запорожці,громадянська війна між Ханенком і Дорошенком)1672р. Бучацький договір між Польщею і Туреччиною (за Польщею

Галичина і Волинь, за Туреччиною-Правобережжя (до 1699р.)з

Гетьманом П.Дорошенком,як васалом на Правобережжі

---Велике переселення народу з Прав. на Слобожанщину

--- польський сейм не визнав(війна продовжувалася)

1672 – 1676рр. Пол.-укр. - тур.віна за Правобережжя(укр.-тур.-війська з П.Дорошен-

ком проти пол..-укр.військ М.Ханенка.Облога Львова1672р.-1687рр. Гетьманування І.Самойловича на Лівобережжі(столиця Глухів)

1672р. Конотопські статті І.Самойловича(10 пунктів)(обмеження влади гетьмана і

посилення старшинської,укр.немали права бути на переговорах

шо до долі України,обмеження втручання козацтва,створення

бунчукового товариства(діти старшин)

1674р. І.Гізель «Київський синопсис» - перший підручник з Історії України

1676р. Журавненський мирний договір (між Р.П. і Туреччиною )

---польський сейм не визнав(війна продовжувалася)1677-1681рр. Ю.Хмельницький гетьман (ставленик Туреччини)

1677-1681рр. Російсько-турецька війна за Правобережну Україну

1677р. Перший Чигиринський похід (турецької.армії на Лівобережжя)

(укр.-моск.армія на чолі з гетьманом І.Самойловичем

завдала поразки туркам)

1678р. Другий Чигиринсьеий похід (взяття турками Чигирина-спалено)

1678-1679рр. «Великий згін»(обезлюднення Правобережя,переселення

людей І.Самойловичем на Лівобережя)

1679-1708рр. Батурин столиця ГетьманщиниПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал