1. Маркетингова товарна політика підприємстваСторінка10/12
Дата конвертації07.01.2017
Розмір1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна характеристика і ТЕП підприємства

Метою діяльності є одержання прибутку від виробничо - комерційної діяльності на принципах самоокупності , самофінансування та повного госпрозрахунку.


Предметом діяльності підприємства є:
- виробництво консервів, кондитерських виробів, настоянок, виноматеріалів та інших продовольчих товарів;
- виробництво хлібобулочних виробів;
- переробка молока та виробництво молочних консервів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного, науково-технічного призначення;
- оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, сільськогосподарської продукцією, продукцією виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортними засобами, спиртними напоями, тютюновими виробами;
- організація збору, переробка і реалізація вторинних ресурсів і сировини;
- організація та утримання фірмових магазинів, ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;
- надання послуг послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сервісне обслуговування автомобілів, ремонт побутової техніки;
- вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин;
- організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів, створення та утримання гральних закладів;
- надання маркетингових, лізингових, інжинірингових, рекламних, інформаційних, посередницьких, консалтингових послуг;
- виконання будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Підприємство може займатися також і іншою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.


Засновниками товариства є громадяни України з числа членів товариства покупців, які підписали установчий договір та є держателями акцій.

Об’єктом дослідження даної роботи є ВАТ «Костопільський завод продтоварів» торгової марки «РОДИНА» - відкрите акціонерне товариство, що засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх коштів та часток в майні приватизованого підприємства – Костопільського заводу продовольчих товарів.

У своїй діяльності підприємство керується законами України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», іншими нормативними актами, Статутом Фонду.

ВАТ "Костопiльський ЗПТ" створений 22.04.1994 р. шляхом приватизацiї i є правонаступником Костопiльського заводу продовольчих товарiв, створеного в 1945 роцi.

Юридична адреса: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Крип’якевича 48а.

На теперешнiй час на заводi функцiонує 4 цехи, мех.дiльниця i котельня, яка працює на газу.

Підприємство спеціалізується на виробництві харчової та кондитерської продукції.

ВАТ "Костопiльський завод продовольчих товарiв" протягом 2007 року виготовив бiльше 140 видiв продукцiї, з них: - зефiри - 24 вида; - цукерки - 10 видiв; - драже - 8 видiв; - iриси - 6 видiв; - ковбаски - 3 види; - лукуми - 5 видiв; - мармелади - 8 видiв; - шербети - 2 види; - повидла - 4 види; - соки - 5 видiв; - овочевi консерви - 1 вид; - батони - 3 види; - булки - 19 видiв; - хлiба - 21 вид; - грiнки, сухарi - 2 види; - соломка - 5 видiв; - печиво - 9 видiв; - пряники - 1 вид; - мед штучний - 1 вид.

Продукцiя Костопiльського заводу продтоварiв представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Продукцiя користується широким попитом у населення, а звiдсi i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розвозкою в певному регiонi чи мiстi. Основними ринками збуту є великi торгiвельнi органiзацiї, представництва, бази, якi мають свою розвозку, своїх менеджерiв, що працюють з продукцiєю, тобто безпосередньо продають або в роздрiбнi магазини або безпосередньо споживачам. Прикладом таких торгiвельних органiзацiй є:

-ТЗОВ "Львiвхолод" м.Львiв;

-ЧФ "Союз" м.Харкiв;

-ТЗОВ ПКФ "Сузiр'я" м.Донецьк;

-ПП Коломiєць м.Черкаси;

-ПП Арiол м.Терпнопiль;

-ТОВ "Фудз Трейд" м.Рiвне;

-ТзОВ "Метро" м.Київ;

-ТОВ "Полiсся продукт" м.Житомир;

-ЧП "Солодкий свiт" м.Днiпропетровськ;

-ТОВ "Рута С" м. Житомир;

-ТзОВ "Єврогурт" м.Iвано-Франкiвськ;

-ТзОВ "Карол" м.Чернiвцi;

-СП "Київ-Захiд" м.Червоноград;

-ПП "Смарт" м.Запорiжжя;

-ТзОВ "Кримопт" м.Сiмферополь.

Підприємство має достатні обсяги збуту своєї продукції і має перспективи для збільшення обсягу виробництва та своєї частки на ринках. За рахунок виробництва висоякісної продукції має перспективи виходу на нові ринки (наприклад: міжнародні).

Основні показники , що характеризують економічний стан підприємства за 2007, 2008, 2009 роки, наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1
Показники діяльності підприємства за 2007– 2009 р. р.

ВАТ Костопільський завод продтоварів

№ з⁄п

Назва показника

Одиниці

виміру


Роки

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

1.

Юридичний статус
АТ

2.

Форма власності
колективна

3.

Спеціалізація
харчова та кондитерська продукція

4.

Обсяг виробленої продукції

тис. грн.

71582,2

84705,6

95641

5.

Обсяг реалізованої продукції

( товарів, робіт, послуг)тис. грн.

71591,5

84468,9

95811

6.

Собівартість виробленої продукції ( виконаних робіт чи наданих послуг) або реалізованих товарів

тис. грн.

60571,9

70701,6

80970

7.

Чистий прибуток

тис. грн.

4360,2

4942

4177

8.

Загальні витрати підприємства

тис. грн.

65299,2

17942,3

89959

9.

Чисельність працівників всього в т.ч. робітників

чол.

807

841

864

10.

Фонд оплати праці

тис. грн.

10565,7

14103,8

19561,6

11.

Середньомісячна зарплата працівника

грн./чол.

1091

1397,5

1790,3

12.

Середньорічний виробіток працівника

грн./чол.

7392,8

8369,9

9241

13.

Рентабельність підприємства

%

6,67

6,34

4,64

14.

Рентабельність виробництва

%

18,2

19,47

18,3

15.

Активи підприємства

тис. грн.

8946,5

11363,7

14269

Продовження табл.2.1

1

2

3

4

5

6

17.

Амортизаційні витрати

тис. грн.

1113,9

1164,9

1252

18.

Банківська заборгованість

тис. грн.

1295,5

1118,0

1677,5

19.

Відрахування у обов’язкові

благодійницькі фондитис. грн.

3964,7

5366

7126

20.

Розмір оборотних коштів

тис. грн.

7849,5

11275,9

16065,5

21.

Рівеньконкурентноспроможності продукції

част. один.

0,76

0,80

0,82

22.

Оцінка організації служби маркетингу

балів

2

3

3

23.

Обслуговуючі банки
Проінвест банк, Укрсімбанк

24.

Юридична адреса
Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Крип’якевича 48а.

25.

Телефон

факс

(03657) 26497

(03657) 21750


За даними табл.2.1.1 можна зробити такі висновки : з 2007 по 2009 включно року обсяг виробленої продукції постійно зростав майже пропорційно. Така сама тенденція спостерігається і щодо обсягу реалізованої продукції. Така сама тенденція спостерігається у загальних витратах підприємства, фонді оплати праці, середньомісячній зарплаті працівника, що пояснюється інфляцією в державі та збільшенням мінімальної заробітної плати. Спостерігається тенденція збільшення робітників та збільшення середньорічного виробітку працівника, бо зростають обсяги виробництва. Негативна тенденція спостерігається по чистому прибутку та рентабельності підприємства і виробництва. В 2008 ці показники виросли порівняно з 2007, а у 2009 впали до рівня 2007.

Також простежується тенденція до збільшення таких показників, як: активів підприємства, амортизаційних витрати, банківської заборгованості, розмір оборотніх коштів.

Можна зробити висновок, що протягом аналізованого періоду спостерігається позитивна тенденція загального економічного становища підприємства.


2.2. Аналіз конкурентних можливостей підприємства

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок.

За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, яку споживачі можуть купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продаж. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції. [8, ст. 5].

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.

Конкуренція між виробниками являє собою тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогічно можна визначити конкуренцію між споживачами як їхні взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку[9,ст. 43].

Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виробника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці тощо.

Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, забопігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача.

Конкуренція – це головна складова механізму ринкової економіки, яка передбачає завоювання ринку, боротьбу з конкурентами за споживачів, що приноситиме їм прибуток.

Конкуренція в харчовій промисловості, в якій працює наше підприємство ,на сьогоднішній день є дуже високою, тому підприємств-конкурентів дуже багато. Найбiльш впливовими конкурентами ВАТ "Костопiльський ЗПТ" на сьогоднiшнiй день є таки органiзацiї:

-ВАТ по випуску продтоварiв "Ясен" м.Чернiгiв;

-Роменський завод продтоварiв ТМ "ПАН+ПАНI" м.Ромни;

-АОЗТ "Лiсок", ТЗОВ "Лiспрод" м.Луганськ;

-ЗАТ "Шполянський завод продтоварiв";

-ТМ "Глорiя" м.Луганськ;

-ТМ "Ольвiя Вiта" м.Львiв;

-Полтавська кондитерська фабрiка ТМ "Домiнiк" м.Полтава;

-Запорiжська кондитерська фабрика м.Запорiжжя;

-Здолбунiвський завод продтоварiв м.Здолбунiв;

-ТМ "ЖАКО" м.Київ;

-Гощанський завод продтоварiв смт.Гоща Рiвненської обл.;

-ПП "Стимул" м.Днiпропетровськ.

ВАТ «Костопільський завод продтоварів» має дуже широкий асортимент: бiльше 140 видiв продукцiї, з них: - зефiри - 24 вида; - цукерки - 10 видiв; - драже - 8 видiв; - iриси - 6 видiв; - ковбаски - 3 види; - лукуми - 5 видiв; - мармелади - 8 видiв; - шербети - 2 види; - повидла - 4 види; - соки - 5 видiв; - овочевi консерви - 1 вид; - батони - 3 види; - булки - 19 видiв; - хлiба - 21 вид; - грiнки, сухарi - 2 види; - соломка - 5 видiв; - печиво - 9 видiв; - пряники - 1 вид; - мед штучний - 1 вид.

В основному підприємство орієнтується на хлібобулочну продукцію, зефіри та цукерки, тому що ця продукція для підприємства є найбільш прибутковою. Але такі товари, як сік, ковбаски( напр. «Йо-ма-йо»), овочеві консерви є теж рентабельними і дуже перспективними.

В умовах вільного конкурентного ринку виникає потреба оцінювати конкурентні можливості власного підприємства та конкурентів для чого може бути використаний матричний метод, що передбачає оцінку конкурентних можливостей підприємства за допомогою 15 економічних показників. Для кожного з показників потрібно визначити, яке місце займає наше підприємство та його конкуренти. Після аналізу усіх 15 економічних показників і встановлення відповідних місць по кожному з них, визначається сума набраних балів – місць по кожному підприємству. Після чого визначається рейтингове місце відповідно до набраної суми балів – місць. На перше місце ставитися підприємство яке набрало найменшу кількість балів – місць. Потім визначаться прямі конкуренти нашого підприємства ( ті що знаходяться за рейтингом вище нашого підприємства) та потенційні ( ті що знаходяться за рейтингом нище нашого підприємства) [10].

Ми розглянемо ті підприємства, що випускають аналогічну продукцію і є найважливішими конкурентами та проведемо аналіз конкурентних можливостей нашого підприємства у порівнянні з цими підприємствами. Аналіз конкурентоспроможності підприємства ВАТ «Костопільський завод продтоварів» наведено у таблиці 2.2.Таблиця 2.2

Матриця конкурентоспроможності ВАТ «Костопільський завод продтоварів»

№ №

з/п


Економічні показники

Одиниці виміру

Конкуруючі підприємства

ВАТ «Костопільський завод продтоварів»

ТМ «ЖАКО», м. Київ

Здолбунiвський завод продтоварiв м.Здолбунiв

Гощанський завод продтоварів, м. Гоща

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяги виробництва

млн. грн

124,6 / 2


113,6 / 6

108,2 / 4

136,4 / 1

2.

Обсяг збуту

млн. грн

102,3 / 1

94,3 / 2

84,6 / 4

87,2 / 3

3.

Активи підприємства

млн. грн

365,4 / 3

347,4 / 4

432,4 / 1

382,5 / 2

4.

Чистий прибуток

млн. грн

24,1 / 4

26,5 / 2

27,3 / 1

25,1 / 3

5.

Амортизаційні відрахування

млн. грн

16,2 / 3

11,4 / 4

16,7 / 2

17,3 / 1

6.

Довготермінова заборгованість

млн. грн

57,6 / 1

61,4 / 2

74,2 / 4

63,8 / 3

7.

Короткотермінова заборгованість

млн. грн

23,2 / 1

27,2 / 4

25,4 / 2

27,0 / 3

8.

Обсяг капіталовкладень

млн. грн

32,4 / 1

- / 3

31,2 / 2

17,4 / 4

9.

Відрахування у фонди

млн. грн

16,4 / 3

11,7 / 4

17,7 / 2

18,7 / 1

10.

Середні витрати виробництва

млн. грн

102,2 /4

95,4 / 3

87,6 / 1

89,9 / 2

11.

Розмір оборотних коштів

млн. грн

32,3 / 4

36,5 /3

37,8 / 2

39,6 / 1

12.

Рівень конкурентоспроможності виробів

частини

одиниці0,72 / 4

0,84 / 3

0,95 / 2

0,98 / 1

13.

Технічний рівень виробництва

частини

одиниці


0,90 / 3

0,90 / 2

0,78 / 4

0,92 / 1

14.

Технічний рівень продукції

частини

одиниці


0,68 / 4

0,73 / 2

0,70 / 3

0,83 / 1

15.

Оцінка організаційної структури

частини

одиниці


1 / 4

3 / 2

2 / 3

4 / 1

Сума рейтингових місць

42

43

37

28

Рейтинг підприємств

3

4

2

1

На основі даної матриці можна зробити висновок, що рейтинг підприємств конкурентів має наступний вигляд:

1. «Гощанський завод продтоварів», м. Гоща ( R= 28).

2. «Здолбунiвський завод продтоварів», м.Здолбунiв ( R= 37).

3. ВАТ «Костопільський завод продтоварів», м. Костопіль ( R= 42).

4. ТМ «ЖАКО», м. Київ ( R= 43).

Отже прямими конкурентами нашого підприємства є Гощанський завод продтоварів та Здолбунівський завод продтоварів .Потенційним конкурентом нашого підприємства є ТМ «ЖАКО», м. Київ.
2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції

В умовах ринкової економіки визначальним чинником для завоювання бажаної позиції підприємства на ринку стає конкурентоспроможність товару.

Щоб товар легко продавався на ринку, він повинен задовольняти дві вимоги: мати відповідні споживчі властивості і відзначатися конкурентоспроможністю, щоб придбання саме цього товару уявлялося покупцеві вигіднішим і зручнішим, ніж іншого з такими ж функціями або такого ж у іншого продавця.

Конкурентоспроможність товару – це його здатність витримати конкуренцію на певному ринку і в певний час і приносити власникові прибуток.

Визначається інтегральним показником (), який є числовою характеристикою товару:
де, (2.1)
- це фактичний технічний і економічний ефект від товару;

- це загальний корисний ефект , що характеризує товар.

Чим кращим є це співвідношення, тим вищим вважається рівень конкурентоздатності товару. Бути конкурентоздатним означає не тільки протистояти конкуренції, а й переважати її.

Постійне підвищення конкурентоспроможності товарів — центральне завдання підприємства. Проблема полягає в тому, що підвищення (або підтримка) конкурентоспроможності товару пов'язане для підприємства з великими або меншими витратами, але в будь-якому разі вони мають скуплятися якомога більшою прибутковістю. Тому важливо не просто використовувати відомі шляхи поліпшення властивостей продукції, а шукати серед них ті, які дають найбільший приріст конкурентоспроможності товарів на одиницю витрат.

Світова практика засвідчує, що сьогодні конкурентоспроможності досягають не стільки на основі змін технічних параметрів виробу і ціною купівлі, скільки шляхом вдосконалення його корисних властивостей для кінцевого споживача і ціною споживання.

ВАТ «Костопільський завод продтоварів» випускає якісну продукцію, що дає їй змогу конкурувати з подібною продукцією на ринках збуту.

Конкурентоспроможність товару характеризує матриця, що включає 12 технічних та 9 економічних показників. Виконання їх умов позначається цифрою 1, а не виконання – 0. якщо будь – який з показників немає відношення до товару то в матриці ставиться прочерк.

Після завершення аналізу визначається сума Р , як сума технічних і економічних показників, що виконуються та сума С як загальна кількість технічних і економічних показників, що характеризує товар.

Результати аналізу конкурентоспроможності провідної продукції підприємства, якою є зефір наведена в таблиці 2.3.1.

Після визначення його значення порівнюють з еталонами критеріями якості і конкуренції, які мають наступний вигляд:

1- відповідає кращому рівню якості та конкуренції;

0,99-0,80 – відмінна якість, що відповідає вимогам СОТ;

0,79-0,64 – високо якість, що відповідає вищій ніж середня;

0,62-0,38 – задовільна якість, що відповідає задовільному рівню конкуренції;

0,37 – мінімально допустима якість, яка характерна для місцевих ринків;Менше 0,37 – непристойна якість.
Таблиця 2.3


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал