1 Інститут спеціальної педагогіки напн україниPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4

Зміст корекційної роботи з подолання вад синтаксичної сторони мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ включає в себе Формування синтаксичних значень. Формування синтаксичних трансформацій. Розвиток розуміння логіко-граматичних конструкцій. Формування слухового контролю на синтаксичному рівні (розвиток вміння визначати синтаксичну правильність речення. У дітей розвивають навички побудови простих поширених речень, речень із однорідними членами, простих видів складносурядних та складнопідрядних конструкцій (Коли прийшла весна і почав танути сніг, на галявинці з’явилися перші проліски. Розвиток розуміння мовлення відбувається на всіх етапах корекційного навчання, особливо на початковому (розуміння зверненого мовлення, виконання завдань на основі словесних інструкцій, далі – розуміння логіко- граматичних конструкцій, розуміння речень з однаковим лексичним складом і

69 порядком слів, але різним граматичним оформленням типу Хлопчик наздоганяє
собаку. Хлопчика наздоганяє собака, спрямування уваги на звукове оформлення мовлення оточуючих, формування слухового сприймання (розрізнення слів- паронімів) тощо. В рамках формування імпресивного мовлення діти відповідають на запитання логопеда (з опорою на наочність) з метою виявлення здатності дитини встановлювати смислові зв’язки між словами. Наявність певного обсягу розуміння усного мовлення створює умови для формування навички складання простих (непоширених і поширених) речень за запитаннями педагога з використанням наочності (дії з предметами, іграшками, сюжетні картинки та їх серії, оскільки речення (зв’язне висловлювання) є комунікативною одиницею мовлення, у якому виражається логічний хід думок. Під час формування смислової структури висловлювання (простого непоширеного і поширеного речення) логопед ставить запитання до кожного слова майбутнього речення. Наприклад, на малюнку зображений хлопчик, який складає пірамідку. Педагог запитує Хто намальований на малюнку Що
робить хлопчик Що він складає? Після цього діти самостійно розповідають, що намальовано на малюнку. У процесі складання речень вводяться і вправи на розширення і звуження обсягу речень, складених педагогом, з опорою на наочність. Наприклад. На картинці зображені діти, які ловлять на річці рибу. Логопед говорить Діти
ловлять рибу і просить дитину повторити. Повтори і додай де діти ловлять рибу Діти ловлять рибу на річці. Скажи, коли це відбувається Діти влітку
ловлять рибу на річці. Якщо дітям важко виконувати подібні завдання, педагог сам називає утворене речення, а вони повторюють. Діти можуть повторювати конструкцію із змінами, але головною метою є те, щоб не спотворювався зміст висловлювання. На цьому етапі відбувається реалізація багатьох напрямів роботи над словом (антонімія, синонімія, багатозначність тощо. Наприклад.
Діти наловили свіжої риби. Що означає свіжа риба? На картинці хлопчик п’є

70 молоко. Подивись на картинку і скажи що тут свіже (Свіже молоко. Розкажи про цього хлопчика. Поряд з цим рекомендуємо повторювати засвоєні на практичному рівні відмінкові значення іменників. Наприклад. Доповнити речення словами діти виходять… із лісу. В руках у них кошики… з грибами. Діти несуть гриби…
мамі. Гриби тільки що зібрали. Вони які (Свіжі). Тощо.
4. Корекція зв’язного мовлення Корекційна робота з формування зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ II-III рівнів середнього дошкільного віку відбувається за такими напрямами
1) формування і розвиток імпресивного мовлення
2) формування і розвиток експресивного мовлення. У першу чергу зазначені напрями необхідно відпрацьовувати нарівні речення, а потім – зв’язного висловлювання з декількох (2-3) речень.
Таким же чином проводиться і робота з формування зв’язного контекстного висловлювання. З цією метою логопед разом із дітьми розглядає сюжетні картинки або їхню серію і ставить запитання для визначення розуміння зв’язків між елементами ситуації. На цьому етапі педагог може вимовляти початок речення, а дитина закінчує його, додаючи одне-два слова самостійно. Наприклад Взимку діти ліплять… (снігову бабу). Вони радіють
зимі, катаються… (на санках). Далі діти самостійно складають невелику розповідь, спираючись на запитання логопеда. Відпрацювання таких вправ дає можливість перейти до більш складних завдань самостійному складанні речень за малюнком, за опорними словами. Так само і на основі зв’язного тексту. Педагог складає невелику розповідь, діти додають необхідні речення, спираючись на запитання педагога. Потім з опорою на питання педагога самостійно складають розповідь, затим складають розповідь без опори на питання. У такому ж плані відпрацьовується переказ прочитаного тексту з опорою та без опори на наочність. Удосконалення навички діалогічного та монологічного мовлення відбувається у процесі

71 предметно-практичної діяльності у формі діалогу, запитань, підказок та без таких на спеціальних заняттях та поза ними у ігровій формі. У старшій групі для дітей з III рівнем ЗНМ вимоги до їх мовленнєвих можливостей зростають. Дітей вчать творчого розповідання на основі творчої уяви з використанням сформованих уявлень і знань. Головним завданням є розвиток уміння повного, послідовного, системного викладення думки (вміння усно переказати і розказати прочитане, побачене, про будь-яку подію, яка вже відбулася) на основі проведеної роботи з розширення і уточнення словника імпресивного та експресивного мовлення, можливостей диференційованого використання граматичних форм слова і словотвірних моделей (поряд із формуванням правильної звуковимови і слухомоторних диференціювань, засвоєння різних синтаксичних конструкцій. У процесі формування зв’язного мовлення у дітей удосконалюються навички описових розповідей, переказу творів української літератури та народної творчості. Діти вчаться складати різні типи текстів із дотриманням цілісності та зв’язності висловлювання. Поряд з цим відбувається навчання дітей творчого розповідання на основі творчої уяви з використанням сформованих уявлень і знань.
Література:
1.
Жукова Е.М., Мастюкова Е.М., Филичева ТБ. Логопедия.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург: АРД
ЛТДЮ, 1998.
2.
Лопатина Л.С., Серебрякова Н.В. Развитие лексико-грамматической стороны речи у дошкольников со стёртой формой дизартрии // Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): В 2 тт.– Т. / Под ред. Л.С.Волковой и
В.И.Селиверстова. – М ВЛАДОС, 1997. – С. 290 –293.

72 3.
Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению. – К ПП Компанія Актуальна освіта, 1998. – 127 с.
4.
Соботович Є.Ф. Критерії оцінювання мовленнєвого розвитку дитини у його лексичній ланці) нарізних вікових етапах. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (у його граматичній ланці) дитини дошкільного віку // Дефектологія. – 2003. – №2. – С. 2 – 11.
5.
Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико-фонематичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. –
2002. – №3. – С. 2 – 4.
6.
Трофименко ЛІ. Формування різних типів семантичних зв’язків між словами у дітей дошкільного віку із ЗНМ // Дефектологія. – 2005. – №4. – С. 37 – 40.
7.
Трофименко ЛІ. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс / За ред. Є.Ф.Соботович – К Актуальна освіта, 2007. – с.
8.
Трофименко ЛІ. Засвоєння лексико-семантичних мовних явищ дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення. Зб. наукових праць. Матеріали Міжнародної наукової конференції Тенденції розвитку корекційної освітив Україні – К НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2008. − №11. – С. 215 − 219.
9.
Трофименко ЛІ. Формування орієнтування на слово як одиницю мови у дошкільників із ЗНМ // Дефектологія. − 2011. − №4. – С. 35 – 38.
10.
Трофименко ЛІ. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ Програмно-методичний комплекс. – К ПП Актуальна освіта, 2013. – 108 с.
11.
Филичева ТБ, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М Айрис-пресс, 2004.
– 224 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал