1. 4Обґрунтування вибору сховища даних 15Сторінка2/8
Дата конвертації15.06.2017
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.1Консолідована інформація


Процес консолідації інформації — це процес перетворення даних в інформацію і знання про бізнес, метою якого є супровід і підтримка прийняття неформальних рішень. Тобто інформаційне забезпечення бізнесу, причому в самому широкому сенсі, заснований на принципі об'єднання таких складових як інформація, бізнес-процеси, апаратні засоби, програмні засоби, люди.

Консолідована інформація покликана розробляти технологічні засади створення інформаційного продукту, виконувати якісно-змістове перетворення інформації, функціонально перетинаючись в цьому плані з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розроблення варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю.

Захист консолідованої інформації може забезпечуватися різними способами, що передбачають моделювання необхідних складових захисту інформації, а саме:

окреслення інформаційних ресурсів, які підлягають захисту;

моніторинг повної сукупності потенційно можливих загроз і каналів витоку інформації;

аналіз уразливості і ризиків щодо сукупності інформації і каналів витоку;

визначення вимог до системи захисту;

вибір засобів захисту інформації та їх впровадження;

здійснення контролю системи захисту.

Необхідно розрізняти: фізичну консолідацію — реально зібрану в одному місці інформацію і логічну консолідацію або федеративну — інформацію розподілену, але з точки зору користувача, знаходиться в єдиному сховищі, що має загальний каталог і однаковий доступ до неї.

Продукти консолідації інформації, основні їх типи включають:

Огляди: критичні огляди, звіти про сучасний стан.

Звіти: оцінні, маркетингові та технічні звіти; сигнальні бюлетені або листи.

Дані: компіляції і таблиці даних; статистичні зведення, кореляції і композиції; критичні дані.

Бази даних: експертні бази даних; бази знань з предметів.

Технічні записи: путівники, довідники, аркуші інструкцій, пояснення складного предмета, виконане у стилі і мові, адресованому рівню даної аудиторії. Популярні статті на наукові або технічні теми.

Керівництва: компіляції істотних даних та інформації щодо предмету.

Критичні дослідження: порівняння різних практик чи політик зі списками за і проти; вплив і майбутні дослідження.

Запити: оцінка досліджень і компіляцій на вимогу; брифінги.

Звичайно, кожен з цих продуктів має власні вимоги, критерії і процедури. Деякі з продуктів можуть бути підготовлені за допомогою аналітико-синтетичної переробки інформації.

Спираючись на сучасні термінологічні словники, стандарти, посібники, можна встановити, що під аналітико-синтетичною обробкою інформації розуміють процеси переробки, збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація інформації, з метою вилучення необхідних відомостей, їх оцінки, порівняння і узагальнення, а це, як правило, анотування, реферування, вилучення фактів, підготовка оглядів, складання бібліографічних описів (БО), анотування, індексування.

Основні види аналітико-синтетичної переробки документів та інформації визначаються у Держстандарті України (ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів), який відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/3a-1981, і включають:

бібліографічний опис;

індексування;

анотування;

реферування;

переклад наукових документів;

збирання, критична оцінка, систематизація й узагальнення науково-технічних даних;

складання оглядів.

Усі перелічені види полегшують пошук продуктів консолідованої інформації.

Перед створенням консолідованого інформаційного ресурсу, потрібно побудувати дерево цілей.

Дерево цілей забезпечить коректні і послідовні дії під час створення консолідованого ресурсу (рис. 1).1

Рисунок 1.1.1.1 - Дерево цілей консолідованого інформаційного ресурсу

Як видно із рис. 1, генеральна мета складається з трьох підцілей, а саме: моделювання предметної області, вибір засобів розроблення, розроблення консолідованого ресурсу.

Підціль моделювання предметної області передбачає побудову функціональної моделі консолідованого інформаційного ресурсу та побудову інформаційної моделі. У результаті виконання цієї підцілі буде наведено модель консолідованого ресурсу. Підціль вибору засобів розроблення передбачає вибір засобів створення веб-сайта та вибір засобів створення бази даних. У результаті виконання цієї підцілі буде обрано програмні засоби для практичної реалізації консолідованого ресурсу.

Розроблення консолідованого інформаційного ресурсу передбачає розроблення баз даних та веб-сайту. Результатом виконання цієї підцілі стане практична реалізація консолідованого ресурсу.

1.2Аналіз ресурсів логістичного бізнесу для консолідації даних


Логiстика – це наукова дисципліна (або вид практичної діяльності), що пов'язана з плануванням, організацією, управлінням, контролем та регулюванням матеріальних та інформаційних потоків у просторі і часі від їх першоджерела до кінцевого споживача, з метою пошуку шляхів підвищення їх ефективності.

Основне завдання логістики – досягнення фiрмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логiстики. Для виконання загального завдання необхiдно забезпечити з найменшими витратами максимальну пристосованість фірм до мінливої ринкової ситуації, збільшення їх частки товару на ринку та переваги перед конкурентами.

Одним iз загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків i контролю за ними, що забезпечувало б високу якiсть постачання продукції. З цим завданням тісно пов'язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, контроль матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями їх руху, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та пакування, визначення обсягу виробництва, транспортування і складування, розбіжностей між бажаними та можливими закупівлями і виробництвами.

Прикладом локального завдання логістики є оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання і транспортування вантажів. Недостатній зв'язок концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупiвля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для початку випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї. Однак у нинiшній ринковій ситуації такий підхід до випуску продукції може призвести до комерційного провалу. Орiєнтація на мінімізацію витрат, безперечно, необхідна, але за оптимального рівня поєднання витрат і рентабельності основного та оборотного капіталу, задіяного в межах ринкової стратегії.

Цілями сучасної логiстики є.

надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;

змiни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання; зміна полiтики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;

зменшення оптимального розмiру партії постачання та обробки до одиниці;

якісне виконання усiх замовлень у мінімальні строки.

Досягнення сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути. І чим вищий виробничий та інфраструктурний потенціал, тим легше досягти цього ідеалу. Успішній реалізації даної концепції логістики окремими фірмами сприяє створення ними системи оперативної доставки вантажів.

У Нiмеччині, наприклад, замовлення на матеріали та вироби відповідного асортименту виконують протягом 24 год. Замовлення, в яких враховуються індивідуальні потреби замовника, виконуються за 14 днів.

Основними інструментами управління логістикою є:

її бюджет як складова частина загального бюджету фірми при плануванні її господарської діяльності;

показники логістики;

планування номенклатури товарів методом АВІ;

методи дослідження операцій.

У розвинутих країнах до основних логiстичних показників належать:

частота оборотності усіх запасів, яку визначають як відношення розміру товарообороту до обсягу складських запасiв;

загальнi витрати на матеріально-технічне постачання з розрахунку на одиницю товарообороту;

ступінь готовності постачальника (%), який визначають як частку вiд ділення обсягу потреб, що задовольняються в зазначений термін, на загальний обсяг потреб;

витрати на логiстику (% від загальних витрат);

швидкiсть обертання матеріальних ресурсів по окремих складах;

витрати на вiдправлення одиниці продукції;

витрати на тонно-кілометр вантажів, що перевозяться;

завантаження складу та парку транспортних засобів;

ступінь ризику, пов'язаного зі складуванням запасів.

Дійсно, логiстика сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства, але за умови дотримання наступних вимог:

підтримка зв'язку логістики з корпоративною стратегією;

вдосконалення організації руху матерiальних потоків;

доступ i використання необхідної інформації і сучасної технології її обробки;

ефективне управління трудовими ресурсами;

облік прибутку від логістики в системі фінансових показників;

визначення оптимальних рівнів якості логістичного обслуговування з метою підвищення рентабельності;

ретельна розробка логiстичних операцій.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал