1. 4Обґрунтування вибору сховища даних 15Сторінка1/8
Дата конвертації15.06.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Зміст

ВСТУП 2

1АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 4

1.1Консолідована інформація 4

1.2Аналіз ресурсів логістичного бізнесу для консолідації даних 8

1.3Класифікація процесів логістичного бізнесу 11

1.4Обґрунтування вибору сховища даних 15

1.5 Обгрунтування вибору мови програмування 16

1.6 Вибір фреймворку для створення веб-додатку 18

1.7Висновки 20

2Розробка консолідованого інформаційного веб ресурсу логістичного бізнесу 21

2.1Розробка логічної структури веб-ресурсу 21

2.2Розробка прототипу інтерфейсу веб-ресурсу 23

2.3Використання фреймворків для підвищення швидкодії та стандартизації 28

2.4Розробка структури бази даних 31

2.5Висновки 38

3Програмна реалізація інформаційного веб ресурсу логістичного бізнесу 40

3.1Особливості розробки веб додатку на мові APS.NET 40

3.2Особливості звернення веб ресурсу до СУБД 41

3.3Система авторизації веб додатку 44

3.4Використання атрибутів для консолідації доступу 46

3.5 Налаштування програми 47

4 ЕКОНОМІЧНА РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 48

3.6Технологічний аудит розробленого консолідованого інформаційного веб-ресурсу логістичного бізнесу 48

3.7Розрахунок витрат на виконання даної роботи 50

3.8Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів нашої розробки 56

3.9Висновки 62

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 64ВСТУП


Актуальність. Для ефективного ведення логістичного бізнесу потрібно враховувати багато різних факторів. Розвиток світової логістичної індустрії характеризується наступними тенденціями: посилення впливу глобальних транспортно-логістичних компаній (близько 35% ринку доводиться на 30 найбільших компаній); консолідація ринку, що продовжується, перш за все, за рахунок міжнародного злиття і придбань і виходу на нові географічні ринки; подальше ускладнення логістичних рішень шляхом усе більш широкого впровадження ІТ-технологій.

Логістичні компанії починають розвертати проектну діяльність. Вже мало надавати просто послуги, а потрібні комплексні підходи до вирішення завдань і проблем клієнтів. Необхідно вміти виявляти їх потреби, формулювати завдання розвитку їх бізнесу, чітко розставляти пріоритети, грамотно і поетапно просуватися в рамках проекту.Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування та розробка консолідованого інформаційного веб-ресурсу логістичного бізнесу, що стане інструментом для управлінців в процесі прийняття важливих рішень.

Об’єктом даного дослідження є консолідований інформаційний ресурс в галузі логістичного бізнесу.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних засад реалізації консолідованого ресурсу логістичного бізнесу в умовах ринкового функціонування.

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися: порівняльний та аналітичний метод; реляційна алгебра; математична статистика; методи консолідації; метод пропорційної консолідації; методи теорії мультимножин.

Наукова новизна одержаних результатів. Подальшого розвитку отримав метод консолідації інформаційного ресурсу логістичного бізнесу, за рахунок забезпечення можливості динамічного формування статистичних показників аналізу, що дозволило підвищити ефективність та якість роботи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі дослідження предметної області розроблено програмні засоби, зокрема:

  • Веб-сайт консолідованого інформаційного ресурсу;

  • програмні засоби керування даними;

  • система авторизації консолідованого інформаційного ресурсу.

Особистий внесок здобувача. Усі результати отримано автором самостійно.

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати досліджень доповідалися й обговорювалися на наукових семінарах кафедри та щорічній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.

Положення і висновки дипломної роботи можуть застосовувати вітчизняні логістичні компанії.


1АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ


Логістичний бізнес-процес – взаємопов'язана сукупність операцій і функцій, що переводять ресурси підприємства (при управлінні товарними і супутніми потоками) в результат, що задається логістичною стратегією фірми.

Ринок транспортно-логістичних послуг у наш час активно розвивається у зв'язку з розширенням господарських зв'язків і міжнародної кооперації. Основними рушійними силами на ринку логістики є: глобалізація діяльності компаній-клієнтів, їх концентрація на ключових компетенціях і аутсорсинг непрофільних напрямків, прагнення до скорочення розміру логістичного ланцюга й оптимізації витрат на його ділянках, скорочення життєвого циклу продукції й нових підходів до маркетингу й дистрибуції продукту.

З погляду світового досвіду й сучасних тенденцій розвитку глобального ринку логістичних послуг Україна перебуває на етапі формування й консолідації галузі, істотно уступаючи західним країнам, як по якості, так і по комплексності послуг, що надаються національними транспортно-логістичними компаніями.

Масштаби діяльності транспортно-експедиційних компаній досить широкі, а здатність цих підприємств залишатися на ринку і розвивати свою діяльність впродовж довгого періоду свідчить про ефективність та доцільність такої діяльності, тому розвиток транспортно-логістичного бізнесу в Україні є найважливішою задачею сьогодення.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал