1. 3 Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємстваСторінка1/19
Дата конвертації02.04.2017
Розмір3.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ЗМІСТ

Вступ

4

1 Теоретично-методичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства як чинник впливу на ефективність функціонування фінансової системи

8

1.1 Економічний зміст фінансової стійкості підприємства та фактори, що її визначають

8

1.2 Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства як головним чинником впливу на ефективністю функціонування фінансової системи

23

1.3 Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства

31

Висновки до першого розділу

46

2 Аналізування стану управління фінансовою стійкістю підприємства галузі важкої промисловості на прикладі ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»

49

2.1 Аналізування стану важкої промисловості України

49

2.2 Загальна характеристика та аналізування основних показників діяльності підприємства

56

2.3 Оцінювання фінансової стійкості та моніторинг системи управління фінансовою стійкістю ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»

65

Висновки до другого розділу

89

3 Шляхи удосконалення управління фінансовою стійкістю ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»

91

3.1 Основні напрями покращення системи управління фінансовою стійкістю ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»

91

3.2 Економічне обґрунтування основних методів підвищення фінансової стійкості підприємства

107

Висновки до третього розділу

124

Висновки

127

Список використаних джерел

132

Додатки

140

Вступ

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства, тому аналізувати фінансову стійкість будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, адже за допомогою цього аналізу можна виявити сильні і слабкі позиції різних підприємств.

Виняткового значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для досягнення ефективної підприємницької діяльності. Тому важливим є обґрунтування методики визначення і управління фінансовою стійкістю підприємства, як головним чинником впливу на ефективність функціонування фінансової системи підприємства, основних критеріїв та показників її оцінювання, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового аналізу та фінансового менеджменту.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на даний момент підприємства різних галузей працюють в мінливих умовах зовнішнього середовища, тому для стабільної роботи підприємства і його розвитку необхідно постійно аналізувати його фінансову стійкість. Адже підприємства, на яких створена система для аналізу і ефективного управління фінансовою стійкістю можуть бути впевнені, що навіть за несприятливої економічної ситуації в країні вони зможуть продовжить свою роботу за рахунок своїх власних резервів.

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємства як головним чинником впливу на ефективність функціонування фінансової системи та розробка рекомендацій щодо її покращення на підприємстві ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК".

Для реалізації поставленої мети в роботі визначаються наступні завдання:  • дослідити теоретично-методичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства;

  • провести дослідження основних методик аналізу фінансової стійкості підприємства;

  • проаналізувати стан важкої промисловості України;

  • провести загальну характеристику та аналіз фінансової діяльності ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК";

  • провести аналіз показників фінансової стійкості підприємства ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК";

  • проаналізувати систему управління фінансовою стійкістю ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»;

  • розробити заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

Об’єктом  дослідження є процес управління фінансовою стійкістю підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти процесу управління фінансовою стійкістю як чинника впливу на ефективність функціонування фінансової системи підприємства важкої промисловості на прикладі ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК".

Методами дослідження є діалектичний метод пізнання, який забезпечив вивчення фінансових відносин підприємств в їх розвитку, взаємозв'язку та взаємозалежності. В процесі дослідження використовувались прийоми аналізу і синтезу, порівняльний і економічний аналіз, графічний метод, кореляційно-регресійний аналіз – для визначення математичної інтерпретації моделей економічної поведінки промислових підприємств та оцінювання моделей економічної поведінки підприємств важкої промисловості. Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп'ютерних технологій і програмного забезпечення.

Наукова новизна одержаних результатів:

удосконалено:

– метод оцінювання фінансової стійкості підприємства, який, на відміну від наявних, дозволяє уникнути суб’єктивізму в отриманих результатах, встановити чіткі фіксовані межі показників оцінювання, відображає простоту і доступність методу визначення стану фінансової стійкості, надає можливість порівняння різнотермінових оцінок фінансової стійкості одного підприємства та декількох підприємств однієї галузі, дозволяє комплексно оцінити фінансову стійкість кожного підприємства враховуючі різні фактори, а також їх ступінь впливу на результуючий показник;

дістало подальший розвиток:
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал