№ уроку Тема уроку Дата Ісемес тр Розділ 1Скачати 209.52 Kb.
Дата конвертації10.05.2017
Розмір209.52 Kb.
ТипУрок
Календарне планування уроків української мови

(за підручником Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.)

уроку


Тема уроку

Дата

І с е м е с тр

Розділ 1

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§ 1. Звуки і букви. Абетка (алфавіт)
1.

Звуки слова. Поняття про звук як елемент людської мови. Звуковий аналіз слів (с. 4—5, вправи 1—6).
2.

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах (с. 6-7, вправи 7—11).
3.

Звуки і букви. Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Абетка. Азбука. Алфавіт. Звуко- буквений аналіз слів (с. 7—9, вправи 12-15).
4.

Урок розвитку мовлення № 1 "У гостях у довідника — Орфографічного словника". Робота з орфографічним словником. (Зошит із розвитку мовлення: с. 2—5, завдання 1-12, підручник: с. 14—15, вправи 32-36).
5.

Українська абетка. Поняття про абетку (алфавіт) як сукупність букв, що прийнята у писемності певної мови (с. 9-10, вправи 16—20).
6.

Графічна форма великих букв української абетки (с. 11—12, вправи 21—25).
7.

Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова (с. 12—14, вправи 26—31).§ 2. Склад. Перенос слів із рядка в рядок
8.

Склад слова. Уявлення про складоутворювальну роль голосних звуків. Перенос частин слів із рядка в рядок по складах (с. 15-17, вправи 37-41).
9.

Правило переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків (с. 17—18, вправи 42-44).
10.

Правила переносу частин слів із буквами й та ь у середині (с. 18- 19, вправи 45-49).
11.

Урок розвитку мовлення № 2 "У гостях у Наголосу". Робота над словами, вимову і написання яких треба запам'ятати. (Зошит із розвитку мовлення: с. 5—10, завдання 1-13, підручник: с. 25-26, вправи 62-66).§ 3. Голосні звуки. Позначення їх буквами
12.

Голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки (с. 20—21, вправи 50—54).
13.

Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за способом позначення звукосполучення [йо]. Перенос слів із буквосполученням "йо” (с. 21—22, вправи 55—57).§ 4. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади
14.

Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Наголошені й ненаголошені звуки і склади (с. 23-24, вправи 58—61).
15.

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю наголосу в словах (с. 27-28, вправи 67-72).
16.

Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню (весна, крило) (с. 28—30, вправи 73—78).
17.

Правило вживання букв е та и в ненаголошених складах (робочий зошит: с. 16—17, вправи 42—46).

ТО № 1
18.

Урок розвитку мовлення 3 "У гостях у казки".

Складання розповіді за ілюстрацією до казки "Два цапки". Вправляння в літературній вимові дзвінких приголосних звуків. (Зошит із розвитку мовлення: с. 10—14, завдання 1-12, підручник: с. 42—43, вправи 115-117).§ 5. Приголосні звуки. Позначення їх буквами
19.

Приголосні звуки. Спостереження за істотними ознаками приголосних звуків. Букви, що позначають приголосні звуки (с. 30—32, вправи 79—83).
20.

Звук [ф], позначення його буквою "еф". Робота над іншомовними словами з буквою "еф" (с. 32—33, вправи 84-89).
21.

Вимова і написання слів із буквою "еф" та буквосполученням "хв". Робота з орфографічним словником (с. 34—35, вправи 90—94).
22.

Звуки [ДЖ], [дз], [дз’], позначення їх на письмі буквосполученнями "дж", "дз". Орфоепічні вправи (с. 35—36, вправи 95—99).
23.

Звуки [г] та [ґ], позначення їх на письмі буквами "ге", " ґе". Робота над вимовою і написанням слів із цими звуками (с. 36—38, вправи 100—104).
24.

Буква "ща", позначення нею звукосполучення [шч] (с. 38—40, вправи 105—110).
25.

Урок розвитку мовлення 4 "У гостях у Діалогу".

Побудова діалогу. Закріплення знань про способи позначення м’яких приголосних звуків. (Зошит із розвитку мовлення: с. 14-18, завдання 1-13, підручник: с. 54-55, вправи 150—151).§ 6. Дзвінкі й глухі приголосні звуки
26.

Спостереження за способом вимовляння парних дзвінких і глухих приголосних звуків (с. 40—41, вправи

111-114).
27.

Вимова і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками (с. 43—44, вправи 118—121).
28.

Закріплення вимови і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками (с. 44-46, вправи 122-126).§ 7. Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення
29.

Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних на письмі знаком м'якшення (с. 46-47, вправи 127-131).
30.

Позначення м'якості приголосних звуків перед [о]. Правило переносу слів зі знаком м'якшення і буквосполученням "ьо" (с. 47—48, вправи 132-135).
31.

Вимова і написання слів із м'якими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів (с. 49—50, вправи 136-140).
32.

Урок розвитку мовлення №5 "У гостях у Ввічливих слів". (Зошит із розвитку мовлення: с. 18-23, завдання 1—12).
33.

Закріплення вимови і написання слів із м'якими приголосними звуками (с. 51-52, вправи 141-144).§ 8. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є
34.

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами і, я, ю, є. Буква "йот", що позначає завжди м'який приголосний звук [й] (с. 52—53, вправи 145—149).
35.

Закріплення знань про м'які приголосні звуки та способи їх позначення (с. 56-57, вправи 152—155).§ 9. Подовжені м'які приголосні звуки
36.

Подовжені м'які приголосні звуки. Способи позначення їх на письмі буквами (с. 57—59, вправи 156-160).
37.

Правила поділу слів із подовженими м'якими приголосними звуками на склади та для переносу (с. 59-61, вправи 161-166).
38.

Звуковий і звуко-буквений аналізи слів із подовженими м’якими приголосними звуками (с. 61—63, вправи 167-170).
39.

Урок розвитку мовлення № 6 "У гостях у Тексту". Уявлення про типи текстів — розповідь, опис і міркування. (Зошит із розвитку мовлення: с. 23—25, завдання 1—8, підручник: с. 85—86, вправи 220-221).
40.

Звуковий і звуко-буквений аналізи слів із подовженими м'якими приголосними звуками (с. 63—64, вправи 171—173).
41.

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

ТО № 2§ 10. Апостроф
42.

Вимова і написання слів з апострофом. Спостереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом (с. 64-65, вправи 174—178).
43.

Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом (с. 66—67, вправи 179—181).
44.

Правило переносу слів з апострофом (с. 67—68, вправи 182-186).Розділ 2

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 11. Поняття про мову. Українська мова — державна мова України
45.

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Рідна мова і споріднені мови. Українська мова — державна мова України (с. 70—72, вправи 187—191).
46.

Урок розвитку мовлення № 7 «У гостях в Однокласників». Колективний твір за ілюстрацією та планом у формі питальних речень. (Зошит із розвитку мовлення: с. 25-27, завдання 1-8, підручник: с. 94—95, вправи 243-246).§ 12. Усне і писемне мовлення
47.

Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення (с. 72—74, вправи 192—197).§ 13. Сила голосу і швидкість мовлення
48.

Спостереження за силою голосу і темпом мовлення (за текстами різних типів). Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями (с. 74-76, вправи 198-201).§ 14. Слова ввічливості
49.

Слова ввічливості. Засвоєння етикетних форм спілкування (с. 76-77, вправи 202-204).Розділ З

ТЕКСТ § 15. Поняття про текст
50.

Поняття про текст (с. 79-80, вправи 205—208).
51.

Добір заголовка до тексту (с. 80-81, вправи 209-212).§ 16. Будова тексту
52.

Будова тексту. Ознайомлення зі складовими частинами тексту, абзацом (с. 82-83, вправи 213—215).
53.

Урок розвитку мовлення № 8 "У гостях в Іменинниці". Розповідь за ілюстрацією. (Зошит із розвитку мовлення: с. 28-32, завдання 1—17, підручник: с. 98-99, вправи 256-257).
54.

Закріплення знань про будову тексту. Колективне складання тексту за поданими початком і кінцівкою на основі ілюстрації(с. 83-85, вправи 216—219).
55.

Перевірка аудіативних умінь за розділом "Текст".
56.

Підсумковий урок за І семестрІІ семестр

Розділ 4

РЕЧЕННЯ

§ 18. Поняття про речення
57.

Поняття про речення (с.88—89, вправи 222—226).
58.

Зв’язок у реченні слів між собою і за змістом (с. 89—90, вправи 227—230).§ 19. Розповідні речення
59.

Поняття про розповідні речення (с. 90—91, вправи 231-234).§ 20. Питальні речення
60.

Урок розвитку мовлення № 9 "У гостях у Справжнього друга". Інсценізація дитячої гри "Гуси". Складання розповіді за серією малюнків. (Зошит із розвитку мовлення: с. 33—35, завдання 1—7, підручник: с. 104—106, вправи 275—278).
61.

Поняття про питальні речення (с. 91—93, вправи 235-238).
62.

Вправи на інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для вираження думки (с. 93-94, вправи 239-242).§ 21. Спонукальні речення
63.

Поняття про спонукальні речення (с. 95-97, вправи 247—250).64.

Узагальнення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення (с. 97-98, вправи 251—255).
65.

Урок контролю навчальних досягнень учнів за семестр.
66.

Аналіз результатів контрольної роботи.
67.


§ 22. Головні слова в речення
68.

Головні слова в реченні (с. 99-100, вправи 258-262).
69.

Вправи на визначення головних слів у реченні. Побудова речень за графічними схемами (с. 101—102, вправи 263—265).§ 23. Зв'язок слів у реченні
70.

Зв'язок слів у реченні (с. 102-103, вправи 266-269).
71.

Закріплення знань про речення (с. 103—104, вправи 270—274).
72.

Урок контролю навчальних досягнень (за зошитом).Розділ 5

СЛОВО

ІМЕННИК§ 24. Слова, які означають назви предметів (іменники)
73.

Поняття про слова — назви предметів (іменники) (с. 108-109, вправи 279-282).
74.

Урок розвитку мовлення №12 "У гостях у Розповіді". Усна розповідь за ілюстрацією і колективно складеним планом. Добір заголовка. (Зошит із розвитку мовлення: с. 36-39, завдання 1—14, підручник: с. 116, вправи 295-303, вправа 302).
75.

Розпізнавання слів — назв предметів за питаннями хто ? або

щ о ? (с. 110-111, вправи 283—287).
76.

Змінювання іменників за зразком один — багато. Словниково-логічні вправи (с. 111—113, вправи 288—295).§ 25. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах
77.

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей (с. 114—116, вправи 296—303).§ 26. Велика буква у кличках тварин
78.

Написання з великої букви кличок тварин (с. 116-117, вправи 304-306).
79.

Велика буква у кличках тварин (с. 118-119, вправи 307-311).§ 27. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок
80.

Велика буква в назвах міст, сіл, вулиць, річок (с. 119-121, вправи 312-317).
81

Урок розвитку мовлення №12 "У гостях у Розповіді". Усна розповідь за ілюстрацією і колективно складеним планом. Добір заголовка. (Зошит із розвитку мовлення: с. 36-39, завдання 1—14, підручник: с. 116, вправи 295-303, вправа 302).
82.

Урок контролю навчальних досягнень.
83.

Урок аналізу контрольної роботи. Підсумок опрацювання теми.ПРИКМЕТНИК

§ 28. Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)
84.

Поняття про слова, які називають ознаки предметів (прикметники) (с. 121—123, вправи 318-322).
85.

Зв'язок прикметників з іменниками. Зміна прикметників разом з іменниками за зразком один - багато (с. 123-124, вправи 323-326).
87.

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних зі словами, що виражають ознаки предметів (с. 126-127, вправи 331—334).
88.

Урок розвитку мовлення №13 "У гостях в Опису". Письмовий переказ тексту за поданим планом, що складається з питальних речень. (Зошит із розвитку мовлення: с. 39-42, завдання 1-11, підручник: с. 124-125, вправи 327-330, вправа 328).
89.

Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні (с. 127—128, вправи 335—338).
90.

Урок контролю навчальних досягнень.ДІЄСЛОВО

§ 29. Слова, які називають дії предметів
91.

Слова, що означають дії предметів (дієслова) (с. 128-129, вправи 339-342).
92.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах (с. 130—131, вправи 343—345).
93.

Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів) (с. 131—132, вправи 346-349).
94.

Побудова діалогу. Робота над деформованими реченнями. (Зошит із розвитку мовлення: с. 43—47, завдання 1—12, підручник: с. 133-134, вправи 350—352).
95.

Урок розвитку мовлення № 14 "У гостях в акторів Театру".
96.

Тренувальні вправи на використання дієслівних форм у різних текстах (с. 134—135, вправи 353—356).
97.

Спостереження за словами — назвами дій, близькими і протилежними за значенням (с. 136—137, вправи 357-359).
98.

Спостереження за багатозначністю слів — назв дій (с. 137-138, вправи 360—364).
99.

Урок контролю навчальних досягнень.СЛУЖБОВІ СЛОВА § ЗО. Службові слова
100.

Поняття про службові слова та їх роль у реченні (с. 139-140, вправи 365-367).
101.

Спостереження за роллю службових слів у реченні (с. 140-141, вправи 368—371).
102.

Урок розвитку мовлення № 15 "У гостях у Службових слів". (Зошит із розвитку мовлення: с. 48-50, завдання 1-7).
103.

Вправляння у доречному вживанні службових слів у мовленні (с. 141-142, вправи 372-375).КОРІНЬ СЛОВА § 31. Корінь слова. Спільнокореневі слова
104.

Корінь слова. Спільнокореневі слова (с. 142—144, вправи 376—382).
105.

Розпізнавання споріднених слів, визначення в них спільної частини — кореня (с. 144-146, вправи 383-387).
106.

Споріднені слова. Тренувальні вправи (с. 146-147, вправи 388-391).
107.

Закріплення знань про корінь слова і спільнокореневі слова (с. 147-148, вправи 392-395).
108.

Розрізнення споріднених слів та слів, близьких за значенням (с. 148—149, вправи 396-399).
109.

Урок розвитку мовлення № 16 "У гостях у Кореня слова". (Зошит із розвитку мовлення: с. 50-52, завдання 1-7).
110.

Самостійна робота.§ 32. Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова
111.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова (с. 150—151, вправи 400—404).
112.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова (с. 151-152, вправи 405-407).
113.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова (с. 152—153, вправи 408-411).
114.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова (с. 153-154, вправи 412-415).
115.

Урок контролю навчальних досягнень.
116.

Урок розвитку мовлення № 17 «У гостях у Спільнокореневих слів". (Зошит із розвитку мовлення: с. 53—55, завдання 1 —6).ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
117.

Повторення вивченого за рік (вправи 416—430).
118.

Урок розвитку мовлення "У гостях у Загадки". Повторення вивченого за рік. (Зошит із розвитку мовлення: с. 55-58, завдання 1-7, підручник: с. 155, вправи 416—418).
119.

Закріплення вивченого матеріалу (с. 156—157, вправи 419—421).
120.

Повторення вивченого матеріалу (с. 157—158, вправи 422—424).
121.

Урок розвитку мовлення "У гостях у Комп'ютера". Закріплення вивченого матеріалу. (Зошит із розвитку мовлення: с. 58—60, завдання 1-6, підручник: с. 158-159, вправи 425—428).
122.

Повторення вивченого за рік (с. 159, 429-430).Урок узагальнення і систематизації знань.Урок узагальнення і систематизації знань.Урок контролю навчальних досягнень.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал