№ уроку Тема і зміст уроку Дата 1Сторінка4/7
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.62 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7


Календарно-тематичне планування уроків

з історії УКРАЇНИ для 8 класу

(52 години на рік)уро-

ку

К-ть

год

Дата


проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1

1
ВСТУП. Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті. Ранній Новий час. Особливості ранньомодерної доби в історії України
Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в ХVІ ст.

2-3

2
§12. Соціально-політичне становище українських земель у складі Польщі та Великого князівства Литовського в першій половині XVI ст.

Політичне становище українських земель у першій половині ХVІ ст. Соціальна структура суспільства. (магнати, шляхта, духовенство, міщани, селяни). Василь-Костянтин Острозький. Економічне життя села та міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування
4

1
§ 3. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на становище українських земель
5

1
§ 4. Запорозька Січ – козацька республіка.

Українське козацтво. Перші Січі. Дмитро Вишневецький
6

1
§ 5 Формування реєстрового козацтва та його роль у козацьких війнах кінця XVI ст.

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст.
7

1
§ 6. Повсякденне життя різних станів суспільства у XVI ст.

Практичне заняття № 1


8

1
§ 7. Релігійно-суспільні рухи та виникнення православних братств в Україні.

Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства
9

1
§ 8. Культурно-освітнє життя України в XVI ст.

Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке євангеліє. Книговидання. Іван Федоров
10

1
§ 9. Українське мистецтво XVI ст. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво. Театр
11

1
Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ ІІ.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.

12

1
§ 10. Берестейська церковна унія 1596 р.

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення греко-католицької церкви
13

1
§ 11. Кримське ханство у XVI – першій половині XVII ст.

Внутрішня і зовнішня політика
14

1
§ 12. Козацтво в першій чверті

XVII ст. Петро Сагайдачний.Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Похід на Москву 1618 р. Військо Запорозьке і Хотинська війна
15

1
§ 13. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва.

Практичне заняття № 2


16

1
§ 14. Церковне життя в Україні в першій половині XVII ст.

Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили
17

1
§ 15. Козацько-селянські повстання у 20–30-х роках XVII ст.

Козацько-селянські повстання 20–30-х роках ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького»
18

1
§ 16. Українська культура в першій половині XVII ст. (Освіта, друкарство, література).

Києво-Могилянський колегіум. Полемічна література
19

1
§ 17. Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Архітектура. Образотворче мистецтво. Театр
20

1
Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

21

1
§ 18. Передумови, причини та початок Національно-визвольної війни середини XVII ст.

Передумови, причини, початок Національно-визвольної війни. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір
22

1
§ 19. Утворення Української козацької держави.

Українська козацька держава – Військо Запорозьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічне життя. Зовнішня політика
23

1
§ 20. Богдан Хмельницький – людина, полководець і державний діяч.

Практичне заняття № 3


24

1
§ 21. Важкий шлях боротьби за українську державність (1650–1653 рр.)

Білоцерківський договір. Битва під Батогом. Молдовські походи. Облога Жванця. Кам’янецька угода
25

1
§ 22. Українсько-московський договір 1654 р. та воєнно-політичні події середини XVII ст.

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансільванський союз
26

1
Історія рідного краю
27

1
Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ ІV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

28-29

2
§ 23–24. Україна на перетині політичних інтересів гетьманів і держав.

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва. Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я
30

1
§ 25. Правобережна Україна в період від Андрусівського перемир’я до «Вічного миру».

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний. Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир»
31

1
§ 26. Правобережна Гетьманщина у другій половині XVII ст. Відродження козацтва.

Припинення існування Правобережної Гетьманщини. Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.
32

1
§ 27. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козачі полки. Запорозьке козацтво. Іван Сірко
33

1
§ 28. «Руїна»: причини і наслідки.

Практичне заняття № 4


34

1
§ 29. Українська козацька держава за гетьмана Івана Мазепи.

Іван Мазепа. Внутрішня і зовнішня політика. Семен Палій. Північна війна і Україна
35

1
§ 30. Пилип Орлик і його Конституція 1710 р.

Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні
36

1
§ 31. Духовне життя України у другій половині XVII ст.

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.
37

1
Історія рідного краю
38

1
Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20–90-х роках ХVІІІ ст.

39

1
§ 32. Спроби царизму ліквідувати українську державність.

Іван Скоропадський, Павло Полуботок. Перша Малоросійська колегія. Данило Апостол. «Правління гетьманського уряду»
40

1
§ 33. Ліквідація гетьманства та особливого устрою Гетьманщини і Слобожанщини.

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Друга Малоросійська колегія. Запровадження кріпацтва
41-42

2
§ 34-35. Запорожжя періоду Нової Січі. Кримське ханство і Південна Україна у другій половині XVIII ст.

Нова (Підпільненська) Січ. Петро Калнишевський. Ліквідація Запорозької Січі. Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна. Ліквідація Кримського ханства. Колонізація Півдня України
43

1
§ 36. Гайдамацький та опришківський рух на Правобережній і Західній Україні.

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків
44

1
§ 37. Три поділи Речі Посполитої.

Поділи Речі Посполитої. Зміни становища Правобережної України у складі Російської імперії
45

1
§ 38. Західноукраїнські землі під владою австрійських Габсбургів.

Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
46

1
§ 39. Культура України XVIII ст.

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода
47

1
§ 40. Українське мистецтво XVIII ст.

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика
48

1
§ 41. Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела.

Практичне заняття № 5


49

1
Історія рідного краю
50

1
Узагальнення. Тематичний контроль
51

1
Узагальнення до курсу.

Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину


52

1
Резерв
9 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(52 години)
Урок


Тема уроку

Дата уроку, примітки

1.

ВСТУП. Нова доба української історії
ТЕМА 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.

2.

Від етносу до нації. «Український проект»
3.

Початок нового етапу українського національно-визвольного руху
4.


Українська нація в умовах модернізацій них трансформацій суспільства
5.

Узагальнення
ТЕМА 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.

6.


Включення українських земель до складу Російської імперії
7


Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії
8.

Становище населення українських земель
9.

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.
10.

Початок українського національного відродження наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
11.

Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
12.

Масонство в Україні. Російський та польський визвольні рухи на українських землях у 1820-30-х рр.
13.

Узагальнення
ТЕМА 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

14.

Стан сільського господарства.
15.

Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловостіМіста. Одеса. Розвиток торгівлі
16.

Повсякденне життя
17.

Форми і характер соціальних протестів населення.
18.


Український національний рух наприкінці 1840-х рр. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко
19.

Менталітет українців.
20.


Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії
21.

Узагальнення
ТЕМА 4. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

22.

Особливості розвитку культури. Освіта і наука.
23.

Література. Музика і театр.
24.

Архітектура, живопис, графіка
25.

Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля жінки
26.

Узагальнення
ТЕМА 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ ст.

27.


Аграрні відносини на західноукраїнських землях
28.


Селянська реформа в Наддніпрянській Україні
29.


Реформи адміністративно-політичного управління 1860-1870-х рр.
30.

Аграрні відносини в Наддніпрянщині у пореформенний період
31.

Особливості індустріалізації в Україні
32.

Міста і торгівля. Українські підприємці
Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

33.


Українська національна ідея. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німечини, Австро-Угорщини
34.

Формування української націонал-демократичної течії. Українська еліта
Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.

35.

Початок громадівського руху. Валуєвський циркуляр
36.

Суспільно-політичний розвиток на західноукраїнських землях у 1850-1860-х рр. Москвофіли. «Просвіта»
37.

Громадівський рух у 70-90-ті роки ХІХ ст. Емський указ. Діяльність народників
38.

Народовці і радикали у суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях. Політичні партії. І.Франко
39.

Формування українського націоналістичного, самостійницького руху. Братство тарасівців. М.Міхновський, Ю.Бачинський
40

Узагальнення
Тема 8. Культурне життя в Україні у другій половині ХІХ ст.

41.

Освіта і наука
42.

Література, театр, музика.
43.

Живопис. Архітектура.
44.

Церковне життя
45.

Узагальнення
Тема 10. Наш край наприкінці ХVІІІ –ХІХ ст.

46.

Особливості модернізації. Соціально-економічний розвиток
47.

Суспільно-політичне життя
48.

Духовне життя
49.

Підсумкове оцінювання
50-52.

Резервний час


10 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1900-1939 рр.)

(35 годин )

35 годин

Тема уроку

Дата уроку, примітки

1.

ВСТУП. Завдання і структура курсу. Вступ до першого періоду новітньої історії України. Формування індустріального суспільства в українських землях
2.

Соціально-економічний розвиток українських земель
3.

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській УкраїніСуспільно-політичне життя на західноукраїнських землях
4.

Події російської революції 1905-1907 рр.Наддніпрянська Україна в 1907-1914 рр.
5

Розвиток української культури на початкуЦерковне життя
6.

Урок узагальнення
7.

Перша світова війна та український національний рух
8.

Воєнні дії на території України в 1914-1915 рр.Воєнні дії на території України в 1916-1917 рр.
9.

Початок української революції. Утворення УЦРРозвиток Української революції влітку-восени 1917 р. І та ІІ Універсали УЦР
10.

Урок узагальнення
11.

Українська Народна Республіка
12.

Українська Держава. Гетьман П.Скоропадський
13.

Директорія УНР
14.

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)
15.

Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р.Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 – на початку 1920 р.Україна на початку 1920 р. Радянсько-польська війна і Україна
16.

Урок узагальнення
17.

Національно-культурне будівництво за часів УЦРНаціонально-культурне будівництво за часів Української Держави П.Скоропадського та Диренкорії УНР
18.

Культурний процес за радянської влади
19.

Урок узагальнення
20.

Становище УСРР на початку 1921 р. Масовий повстанський рух. Впровадження непу. Особливості непу в УСРРГолод 1921-1922 рр.
21.

Входження УСРР до складу СРСР
22.

Культурне і духовне життя в роки непу. УкраїнізаціяРелігійне житя в Україні. УАПЦ
23.

Урок узагальнення
24.

Сталінська індустріалізація в України
25.

Колективізація і розселянювання УкраїниГолодомор 1932-1933 рр.
26.

Громадсько-політичне життя. Масові репресії. Конституція 1937 р.
27.

Освіта і наука в 30-ті рр. «Розстріляне відродження»Церковна політика радянської влади в 1930-ті рр.
28.

Урок узагальнення
29.

Українські землі у складі ПольщіПартійна та політична боротьба в Західній Україні. Інтегральний націоналізм. ОУН
30.

Українські землі в складі Румунії
31.

Закарпаття в складі ЧехословаччиниКарпатська Україна. А.Волошин
32.

Урок узагальнення
33.

Наш край у 1900-1914 рр.Наш край у роки Першої світової війни та Української революціїНаш край у 1918-1921 рр.
34.

Наш край у 1920-ті рокиНаш край у 1930-ті роки
35.

Урок узагальнення

з ВСЕСВІТНЬОЇ історії

7 клас
(35 годин)уроку

Тема, зміст

Дата, примітка

1.

Вступ. Що вивчає „історія середніх віків”?
Тема 1. Народження середньовічного світу,

особливості його розвитку

2.

Народження середньовічної Європи
3.

Імперія Карла Великого і її розпад
4.

Людина в середньовіччі
5

Людина в середньовіччі (продовження)
6.

Середньовічне європейське суспільство
7.

Середньовічне європейське суспільство
8.

Держава в середньовічній Європі
9.

Європейське середньовічне місто
10.

Узагальнення за темою: „Народження середньовічного світу, особливості його розвитку”
Тема 2. Релігійне та культурне життя

середньовічної Європи

11.

Релігія та церква в житті середньовічного суспільства
12.

Хрестові походи
13.

Хрестові походи
14.

Середньовічна культура Західної Європи
15.

Середньовічна культура Західної Європи (продовження)
16.

Узагальнення за темою: „Релігійне та культурне життя середньовічної Європи”
Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ

17.

Візантійська імперія
18.

Виникнення ісламу
19.

Арабський халіфат
20.

Походи норманів. Скандинавія
21.

Франція
22.

Англія
23.

Німеччина
24.

Країни басейну Середземномор`я
25.

Узагальнення за темою: „Європа. Візантія. Арабський світ”
Тема 4. Слов`яни та їх сусіди

26.

Центральна та Східна Європа
27.

Центральна та Східна Європа
28.

Північно-Східна Русь
29.

Утворення та зміцнення Московської держави
30.

Туреччина. Утворення Османської імперії
Тема 5. Індія. Китай

31.

Індія
32.

Китай
33.

Узагальнення за темами: „Слов`яни та їх сусіди”, „Індія. Китай”
34-35.

Резервний час

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал